Verden trenger kobber. Utvinning av kobber i stor skala genererer imidlertid store mengder restmateriale fra gruvedrift, plassert i enorme deponier kalt avgangsdammer (tailings dam). Med årene kan slike demninger få enorme dimensjoner i høyde og areal. Dette kan føre til store setninger (deformasjoner) og lokale ras og utglidninger, og i verste fall katastrofale skred med store ødeleggelser og potensiell forurensning fra avgangsmaterialet.

Zelazny Most fra luft 800

Zelazny Most-avgangsdammen var 63 meter høy i 2017, med en omkrets på nesten 15 km, og vokser 1,5 meter høyere hvert år på grunn av deponering av nytt avgangsmateriale fra den nærliggende gruveaktiviteten

KGHM Polska Miedz, driver tre gruver sørvest i Polen. Avgangsmasser pumpes inn i et kunstig deponi og innsjø, Zelazny Most. Demningen som omgir innsjøen er den største i Europa og en av de største i verden. Dammen var 63 meter høy i 2017, med en omkrets på nesten 15 km. Avfall fra driften av tre underjordiske gruver og tilhørende smelteverk pumpes inn i dammen. Demningen vokser 1,5 meter i høyde hvert år, og skaper store utfordringer for stabiliteten til hele anlegget og området rundt. KGHM er meget opptatt av sikkerheten for dammen og omgivelsene.

Avansert analyse og overvåking

For å sikre trygg drift av demningen ved Zelazny Most, gir NGI gruveselskapet kontinuerlige avanserte analyser og beregninger av damstrukturen og tilstøtende grunn. Demningens stabilitet er analysert over flere år for å forutsi hvordan den beveger seg sideveis. KGHM ønsker å fortsette utvinningen av kobber i ytterligere 40–50 år. For å gjøre dette trygt, er grundig overvåking, korrekt analyse og stabiliserende tiltak avgjørende.

Ulike tiltak for å stabilisere dammen for å hindre utglidninger er evaluert. Et mulig tiltak er å konstruere dype, vertikale støttesjakter som kan holde deponimassene på plass. Andre muligheter er dreneringsbrønner, bermer, støttevoller og støttemurer.

NGI bistår gruveselskapet med å analysere effektene av ulike forslag til stabiliserende tiltak for å sikre at dammen kan være i drift mange år fram i tid.

Zelazny Most Ana Lars Kaare 800

Ana Page Riseueno (til venstre) har vært en av NGIs prosjektingeniører som har jobbet på Zelazny Most. Lars Andresen, administrerende direktør i NGI (til venstre) og Kaare Høeg, medlem av det uavhengige internasjonale ekspertutvalget, besøkte Zelazny Most sørvest i Polen i 2017 (Foto: NGI)