• Periode | 2017 - 2020
 • Land | NORWAY
 • Marked | Offshore energi
 • Prosjektleder | Nallathamby Sivasithamparam
 • Samarbeidspartner | SINTEF Ocean, NTNU, Equinor, Innogy, EDF, Vattenfall, Multiconsult
 • Klient | Norges forskningsråd - KPN
FoU program|

WAS-XL

WAS-XL (Wave loads and soil support for extra large monopiles) er et forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd via KPN-programmet (KompetanseProsjekt for Næringslivet).

Generating PDF file

Målet er å sikre mer pålitelige analyse- og testmetoder gjennom videreutvikling av modellering og eksperimentelle teknikker for bunnfaste havvindturbiner. De forbedrede modellene og prosedyrene vil sikre en mer pålitelig designanalyse og testmetoder for store monopeler med stor diameter. Vanndybder som skal vurderes er i området 20-50 moh. For å oppnå dette målet settes følgende sekundære mål:

 • Forbedre analyseverktøy og eksperimentelle teknikker for bølgelast på monopeler i grunt og mellomliggende vann.
 • Øke kunnskapen om samspillet mellom ikke-lineære belastninger fra bølger og ikke-lineær jordrespons for monopeler med stor diameter.
 • Utvikle bedre prosedyrer for å etablere belastningshistorisk konsistent jordstivhet og jord-dempning, ved å ta hensyn til kompleks dreneringstilstand.
 • Forbedre forståelsen av langtids-respons fra fullstendig koblede geo-aero-hydroelastiske analyser.
 • Evaluere og foreslå forbedringer av eksisterende designstandarder og praksis.

WAS-XL prosjektet er ledet av SINTEF Ocean, og NGI har ansvaret for WP2, en av fire arbeidspakker i WAS-XL.

Offshore wind turbine foundation ill 1000 550

Period |
Loading...

Prosjektpartnerne er både fra forskning og industri/næringsliv.

Forskningspartnere

 • SINTEF Ocean, project leader
 • Norwegian University of Science and Technology, NTNU
 • Norwegian Geotechnical Institute, NGI

Industri-partnere:

 • Equinor
 • Innogy
 • EDF Direction Recherche et Développement
 • Vattenfall
 • Multiconsult

Se WAS-XL web-side for mere informasjon.

Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |