Installasjonen ble gjennomført 26 august 2014 i 25 meters vanndyp på Borkum Riffgrund 1 offshore vindturbine-anlegg, 37 km utenfor den tyske øya Borkum.

Inntil da var de fleste offshore vindturbiner fundamentert med "monopeler". DONG Energy installerte det første fagverksunderstellet (jacket) med sugeankere som en "proof-of-concept" fullskala prototyp-test. Dette skal overvåkes gjennom flere år. SBJ-teknologien, som tidligere er benyttet for fundamentering av plattformer offshore for utvinning av olje og gass, har flere fordeler i forhold til konvensjonell fundamentering med dype peler, både økonomisk og miljømessig.

Sammen med det britiske Carbon Trust Offshore Wind Accelerator programmet har DONG Energy og fem andre firmaer, Statoil, Statkraft, E.ON, Scottish Power and Mainstream, støttet arbeidet med denne prototypen.

Samlebilde installasjon

Venstre: Pacific Orca med SBJ på offshore-feltete. Midten: SBJ løftes ned I vannetr. Høyre: SBJ ferdig installert.

Fundamentlaster og jordstivhet

Rambøll var hovedansvarlig for prosjektering av stålkonstruksjonen for vindturbinen, inkludert sugeanker-fundamentene. De jobbet i nært samarbeid med NGI, som hadde ansvaret for geoteknisk prosjektering. Samarbeidet med DONG Energy og de to erfarne rådgiverne konsentrerte seg om å enes om dimensjonerende fundamentlaster og samsvarende jordstivheter, som avhenger av hverandre.

Dette ble gjort for å vurdere umiddelbar og lang-tids interaksjon mellom selve stålstrukturen og jorden, for igjen å bestemme den lokale interaksjonen mellom jorden og bøttefundamentet. Dette sikret at det kraftige undertrykket (suget) som var påkrevet for å penetrere sugeankerfundamentet ned i sjøbunnen kunne påføres på en trygg og forsvarlig måte, og samtidig sikre at kravene til lang-tids interaksjon ble ivaretatt.

NGIs oppgaver

Før prosjekteringsfasen startet gjennomførte NGI laboratorieundersøkelser på opptatte jordprøver under vindturbinen for å fremskaffe nødvendige data for prosjektering av SBJ fundamentet.

I tillegg designet og installerte NGI også instrumenteringen for måling og overvåking av installasjonen av denne prototypen. Dette inkluderte mere 100 instrumenter, mer enn 7 km (!) kabler og et system for registrering og lagring av de store datamengdene.

 
For informasjon

Kontakter hos Rambøll og DONG Energy: