For mere informasjon om prosjektet og arbeidspakkene, se nettsiden SHARP Storage web page.