For mere informasjon om prosjektet og arbeidspakkene, se nettsiden SENSE web page.