• Periode | 2011 - 2013
  • Land | Norge
  • Marked | Naturfare
  • Prosjektleder | Andreas Aspmo Pfaffhuber
  • Klient | Forskningsrådet
FoU program|

Remote Mapping & Warning

Remote Mapping & Warning ble startet opp som et strategisk FoU-program på NGI i 2011. Målet var å utvikle robuste, effektive og ikke-destruktive metoder for å kartlegge viktige parametere knyttet til geoteknikk og naturfare.
Resultater fra forskningsprosjektet har blitt presentert på forskjellige internasjonale konferanser og publisert i vitenskapelige tidsskrift.

Generating PDF file

Å kartlegge disse metodenes potensial som varslingsystemer samt implementering i praktiske løsningen er et langsiktig prosjekt som strekker seg ut over det treårige forskningsprosjektet som endte i 2013. Resultater fra forskningsprosjektet har blitt presentert på forskjellige internasjonale konferanser og publisert i vitenskapelige tidsskrift. Her sammenfatter vi kort viktige aspekter ved den kunnskapen vi har skaffet oss i løpet av de siste tre årene.

Et avslutningsseminar for Remote Mapping & Warning prosjektet ble holdt på NGI 20. November 2013. Presentasjonene fra seminaret kan linkes til fra "Artikler og rapporter" (i grå linje under introbildet).

Schemantics of methods 590 NO

Metodene og anvendelsene i SP3 skjematisk fremstilt

Period |
Loading...
Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |