NGI har benyttet sin egenutviklede metode for identifisering og karakterisering av svartskifer, samt sin lange erfaring med sikringstiltak for en potensielt ustabil byggegrunn.

Etter ønske om en hurtig, men samtidig faglig sikker karakteriseringsløsning for svartskifer ble det i dette prosjektet utviklet en metode som benyttet et håndholdt XRF-instrument (røntgenfluorescens) til kontinuerlig oppfølging via en feltlab på byggeplass. På den måten kunne man ta prøver av masser i sammenheng med boring av salver for så å ha ferdig karakteriserte resultater ved lasting og utkjøring av de utsprengte massene få timer senere.