Den tyske ubåten U-864 ble i 1945 senket av den britiske marinen nord for Bergen. Den var på vei til Japan med store mengder kvikksølv og krigsutstyr ombord. Et 30 000 kvadratmeter stort område av havbunnen rundt ubåtvraket er i dag forurenset av kvikksølv.

Det gamle ubåtvraket er delt i to store deler, mens flere mindre vrakdeler er spredt utover området. Baugen er den delen som ligger mest ustøtt i en ustabil skråning på havbunnen på 150 meters dyp. Oppgaven går ut på å stabilisere havbunnen for å sikre at forparten av U-864 ikke sklir ut ved senere tiltak, og NGIs eksperter har en viktig rolle i det storstilte undervannsprosjektet.

En video viser installasjonen av bevegelsessensorer på ubåtens skrog for å registrere vibrasjoner under arbeidet med støttefyllingen. (Video: Van Oord/Kystverket/NGI)

20160630 U 864 Illustrasjon 800

Illustrasjonen viser baugens posisjon i den ustabile skråningen. (Illustrasjon: Kystverket)

Smarte løsninger på havbunnen

For å forhindre ytterligere forurensninger fikk Kystverket i januar 2015 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å lage en støttefylling som skal stabilisere skråningen der ubåten ligger. Sammen med hovedkontraktøren nederlandske Van Oord, som er spesialister på fylling av steinmasser under vann, begynte NGIs eksperter lenge før fyllingsarbeidet startet sitt feltarbeid to nautiske mil utenfor øya Fedje i Nordhordland.

En spesialisert rigg ble utviklet og bygd, som ved hjelp av en ROV (Remotely Operated Vehicle) installerte trykksonder seks steder i havbunnen som blir overdekket av støttefyllingen. Hensikten var å måle forløpet av stabiliseringen av sedimentene under støttefyllingen.

Real time monotoring scheme around wreck and slope 800

Skisser av planlagt motfylling nedenfor de to vrakdelen av ubåten plassering av sensorene.

For å registrere den minste bevegelse i selve ubåtskroget under arbeidet med å bygge støttefyllingen, har NGI også spesialutviklet bevegelsessensorer som registrerer vibrasjoner og den minste endring i inklinasjon av skroget. Målerne er koblet opp mot kommunikasjonssystemet for miljøovervåking, levert av NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning), og overfører kontinuerlig data til et overvåkingsfartøy i området.

Kystverket beskriver overvåkningsprogrammet som det mest omfattende som er gjennomført ved en undervannsoperasjon i Norge. En animasjonsfilm viser det omfattende prosjektet på havbunnen utenfor Fedje. (Kilde: Kystverket)

FAKTA

  • Den tyske ubåten U-864 ble senket av den britiske ubåten HMS Venturer 9. februar 1945, med 73 mann om bord og ca. 65 tonn kvikksølv. Begge ubåter var under vann ved torpederingen.
  • Vraket av U-864 ble funnet i 2003 av Sjøforsvaret 2 nautiske mil vest av Fedje i Nordhordland. Vraket er brukket i to hoveddeler, og baugen ligger på ustabil grunn.
  • Ca. 100.000 tonn sand og stein brukes til oppgaven, og støttefyllingen er konstruert for å kunne tåle store påkjenninger som f.eks. jordskjelv på havbunnen.
  • Den 7 meter høye undersjøiske fyllingen skal etter planen være ferdig før sommeren 2016.
  • I tillegg til hovedentreprenøren Van Oord og NGI er DNV GL, Geopartner Marin, Kvale, NIVA, Reinertsen og Rambøll involvert i prosjektet.
  • Mer informasjon om støttefyllingen og det historiske bakteppet: http://www.kystverket.no/Beredskap/statlig-miljoberedskap/U-864/
  • Kystverkets side på Facebook om U-864: https://www.facebook.com/u864fedje/