(Illustrasjonsfoto over, fra Aftenposten)

I samarbeid med COWI har NGI prosjektert og utarbeidet tilbudsgrunnlag for bygging og hatt fast bemanning av ingeniørgeologer og assisterende byggeleder under anleggsarbeidet på Oset Rentvannsbassenger. Arbeidene har blant annet inkludert:

  • Prosjektering av store berghaller
  • Stabilitetsberegninger og numeriske analyser
  • Vurdering av tiltak knyttet til nærføring og kryssing av eksisterende anlegg.
  • Grunnundersøkelser
  • Geotekniske vurderinger for forskjæring og byggherrerigg
  • Prosjektering av rørspunt
  • Hydrogeologiske vurderinger
  • Prosjektering og oppfølging av berginjeksjon
  • Ingeniørgeologisk kartlegging og bestemmelse av permanent sikring
  • Utarbeidet sluttdokumentasjon og bistått sluttoppgjøret.