NorthWind senteret ledes av SINTEF, og NGI er en av fem forskningspartnere sammen med NTNU, Universitetet i Oslo og NINA (Norsk institutt for naturforskning). NGI jobber i hovedsak med Arbeidspakke 1, Strukturer og integritet, hvor NGIs Ana Page er nestleder.

Fokus for arbeidspakke 1 er:

 • forbedrede metoder for prediksjon av interaksjoner mellom miljøbelastninger, jord og struktur
 • beslutningsstøtteplattform for livstidsprediksjon
 • kostnadseffektiv serieproduksjon av underkonstruksjoner

Fire utpekte forskningsoppgaver er valgt:

 1. Miljøbelastninger og responsmodellering
  - hydrodynamiske lastmodeller, stedsundersøkelsesmetoder og jordstrukturinteraksjon og integritet
 2. Integrert designvurdering og optimalisering- flerskala aero
  -hydro-servoleastisk modellering og pålitelighetsbasert strukturell designoptimering
 3. Levetid, ytelse og integritet
  - presisjon i nedbrytningsmodeller
 4. Fabrikasjon
  - kostnadseffektiv masseproduksjon ved automatisering og optimert og lett design og materialer for sekundære strukturer

For mer informasjon om North Wind-senteret, arbeidspakker, deltakere og resultater fra forskningen, se NorthWind webpage.

Se også NorthWind annual report for 2021.