• Periode | 2016 - 2018
 • Land | Halden, Norway
 • Marked | Bygg, anlegg og samferdsel Offshore energi
 • Prosjektleder | Jean-Sébastien L'Heureux
 • Samarbeidspartner | NTNU, SINTEF, UNIS, SVV-Statens vegvesen
 • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

NGTS - Nasjonale Geoforsøksfelt

FoU-programmet Norwegian Geo-Test Sites – NGTS (Nasjonale GeoForsøksfelt), med midler fra Norsk Forskningsråds Infrastruktur-program, etablerer fem nasjonale forsøksfelt. Forsøksfeltene vil bli etablert nær Oslo og Trondheim og på Svalbard.
Utvikle felt-laboratorier
for testing, verifisering og kontroll
av nye metoder og utstyr
for grunnundersøkelser og fundamenteringsmetoder.

Generating PDF file

Forskningskonsortiet NGTS ledes av NGI og består i tillegg av NTNU, SINTEF/UNIS og Statens vegvesen. Forsøksfeltene vil brukes som feltlaboratorier for uttesting og verifisering av nye, innovative metoder for grunnundersøkelser og forsøksprosedyrer. De fem forsøksfeltene er valgt ut som representative for en type løsmasse, som omfatter:

 1. bløt leire
 2. kvikkleire
 3. silt
 4. sand
 5. permafrost (frossen jord)

Grunnet økende interesse for bygging og energiløsninger under arktiske forhold, vil ett av forsøksfeltene etableres i permafrost, hvor prøvetaking, in situ forsøk og laboratorieundersøkelser av frosset jordmateriale er meget utfordrende.

NGTS logo map 900

Referanseområder

Ved prosjektets slutt vil forsøksfeltene brukes som referanseområder ("benchmark") som kan benyttes av industri, offentlige byggherrer, forskningsinstitutter og akademia. Data generert ved forsøksfeltene vil kunne brukes for å videreutvikle geotekniske metoder og heve kunnskapsnivået. Feltene vil ha en driftsfase på minst 20 år.

Forskningsprosjektet Nasjonale forsøksfelt for geotesting vil ha nasjonal karakter, med bredt samarbeid innen de geotekniske miljøene i Norge, og med utstrakt samarbeid med de viktigste aktørene utenlands. Investeringen er nødvendig for å kunne utvikle mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger innenfor bygg og anleggs-, samferdsels- og energi-sektorene, og for å redusere farene forårsaket av klimaendringer, flom og skred.

Infrastruktur, som broer, havneanlegg, veier, jernbaner, drikkevanns- og kloakkanlegg, pyloner, rørledninger osv, kan havarere som følge av ekstremvær. Vanskelige grunnforhold er ofte årsaken til forringelse av slike anlegg. Bedre geoteknisk kunnskap og forbedret dimensjoneringsgrunnlag vil bidra til å redusere stadig økende vedlikeholdskostnader.

For å lykkes vil NGTS-satsingen kreve:

 • investering i nytt prøvetakings- og feltutstyr
 • grundige undersøkelser og studier av jordtypenes materialegenskaper
 • utvikling og uttesting av nytt og bedre utstyr
 • nye forsøksprosedyrer.

Internasjonalt nettverk

Forskningskonsortiet vil initiere et "International Geo-Test Sites Network", hvor norske brukere vil få adgang til utenlandske forsøksfelt og kvalitetssikrede data. Gjennom nettverket og kompetanseutveksling vil norske brukere få førstehånds kunnskap om nytt utstyr og nye metoder som utvikles av de mest kjente forskningssentra internasjonalt.

Period |
Loading...

Key information

 • Project start: June 2016
 • Host: NGI
 • Duration : 3 + 20 yrs
 • 5 Project partners: NGI, SVV (NPRA), NTNU, SINTEF and UNIS
 • Budget: 61 MNOK
  - 66 % from the Research Council of Norway (RCN)
  - 23 % from the institute sector
  - 11 % from the public sector
  - 3-4 PhD and 10 MSc.
  - 1-2 Post doc fellows
Prosj konsortium

Objective of the Project

The main objective is to develop five National Geo-Test Sites as field laboratory for testing and verifying innovative soil investigation and foundation methods.

With focus on

 • Soil investigation tools and methods: sampling, in situ testing and laboratory testing.
 • Testing of new and/or unique instrumentation/monitoring schemes.
 • Fundamental understanding of soil behavior and interpretation of soil parameters from laboratory and in situ tests.
 • Development of innovative and cost-effective foundation solutions for onshore and offshore Applications.

NGTS nyhetsbrev

Doctoral theses

 •  .....

Diploma Thesis/MSc Theses

Scientific articles in refereed journals

Keynote papers and lectures

 •  ......

Scientific refereed papers in conferences

Project reports

 • 20160154-04-R. 2016. Factual Report Halden NGTS. NGI, Oslo, Norway. (Will be completed in fall 2018.)
   
 • 20160154-05-R. 2016. Factual Report Øysand NGTS. NGI, Oslo, Norway. (Will be completed in fall 2018.)
   
 • 20160154-10-R. 2016. Factual Report Onsøy NGTS. NGI, Oslo, Norway.  (Will be completed in fall 2018.)

Lectures, courses, workshops and seminars

 • Carroll, R. and Paniagua-López, P. 2016. CPTU i silt. Geotekniske dimensjoneringsparametere, Norsk Geoteknisk Forening, 25-26 October, Sandefjord, Norway.
   
 • Degago, S.A. (2016) Ødometerforsøk for Geotekniske dimensjoneringsparametere. Norsk geoteknisk forening (NGF) Kurs. 25.-26. oktober 2016. Sandefjord.
   
 • Instanes. A. (2016) "Nasjonale geoforsøksfelt på Svalbard og fastlandet. NFR-finansiert infrastrukturprosjekt 2016-2019". Foredrag på Frost-dagen 31.oktober 2016.
   
 • L'Heureux, J.S. 2016. Nasjonal GeoTest Sites prosjektet (NGTS). Teknologidagene, Clarion Hotell og Congress, Trondheim 25. oktober. 2017.
   
 • Lunne, T. (2016) Use of onshore test sites for developing soil characterization methods and verifying foundation solutions. Invited Keynote lecture. Australian Geotechnical Society, Perth 13.09.16
   
 • Lunne, T. (2016) CPTU I sand. Norsk geoteknisk forening (NGF) Kurs. 25.-26. oktober 2016. Sandefjord.
   
 • Sjursen, M. (2016) Erfaringer fra laboratorie. Norsk geoteknisk forening (NGF) Kurs. 25.-26. oktober 2016. Sandefjord.
   
 • NGTS. Summary of the 1st International workshop 23.24 November 2016. NGI Oslo. Report no. 20160154-15-R
   
 • NGTS. Norwegian GeoTests Sites (NGTS) - Referanseområder for utvikling av innovative geotekniske løsninger. Workshop under Teknologidagene. Trondheim 25. oktober, Clarion Hotel og Congress

The 1st International Symposium on GeoTest sites (ISGTS) will be held on 12-14th June 2019 in Oslo.

Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |