• Periode | 2016 - 2018
 • Land | Halden, Norway
 • Marked | GeoData og teknologi
 • Prosjektleder | Jean-Sébastien L'Heureux
 • Samarbeidspartner | NTNU, SINTEF, UNIS, SVV-Statens vegvesen
 • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

NGTS - Nasjonale Geoforsøksfelt

FoU-programmet Norwegian Geo-Test Sites – NGTS (Nasjonale GeoForsøksfelt), med midler fra Norsk Forskningsråds Infrastruktur-program, etablerer fem nasjonale forsøksfelt. Forsøksfeltene vil bli etablert nær Oslo og Trondheim og på Svalbard.
Utvikle felt-laboratorier
for testing, verifisering og kontroll
av nye metoder og utstyr
for grunnundersøkelser og fundamenteringsmetoder.

Generating PDF file

Forskningskonsortiet NGTS ledes av NGI og består i tillegg av NTNU, SINTEF/UNIS og Statens vegvesen. Forsøksfeltene vil brukes som feltlaboratorier for uttesting og verifisering av nye, innovative metoder for grunnundersøkelser og forsøksprosedyrer. De fem forsøksfeltene er valgt ut som representative for en type løsmasse, som omfatter:

 1. bløt leire
 2. kvikkleire
 3. silt
 4. sand
 5. permafrost (frossen jord)

Grunnet økende interesse for bygging og energiløsninger under arktiske forhold, vil ett av forsøksfeltene etableres i permafrost, hvor prøvetaking, in situ forsøk og laboratorieundersøkelser av frosset jordmateriale er meget utfordrende.

NGTS logo map 900

Referanseområder

Ved prosjektets slutt vil forsøksfeltene brukes som referanseområder ("benchmark") som kan benyttes av industri, offentlige byggherrer, forskningsinstitutter og akademia. Data generert ved forsøksfeltene vil kunne brukes for å videreutvikle geotekniske metoder og heve kunnskapsnivået. Feltene vil ha en driftsfase på minst 20 år.

Forskningsprosjektet Nasjonale forsøksfelt for geotesting vil ha nasjonal karakter, med bredt samarbeid innen de geotekniske miljøene i Norge, og med utstrakt samarbeid med de viktigste aktørene utenlands. Investeringen er nødvendig for å kunne utvikle mer kostnadseffektive og bærekraftige løsninger innenfor bygg og anleggs-, samferdsels- og energi-sektorene, og for å redusere farene forårsaket av klimaendringer, flom og skred.

Infrastruktur, som broer, havneanlegg, veier, jernbaner, drikkevanns- og kloakkanlegg, pyloner, rørledninger osv, kan havarere som følge av ekstremvær. Vanskelige grunnforhold er ofte årsaken til forringelse av slike anlegg. Bedre geoteknisk kunnskap og forbedret dimensjoneringsgrunnlag vil bidra til å redusere stadig økende vedlikeholdskostnader.

For å lykkes vil NGTS-satsingen kreve:

 • investering i nytt prøvetakings- og feltutstyr
 • grundige undersøkelser og studier av jordtypenes materialegenskaper
 • utvikling og uttesting av nytt og bedre utstyr
 • nye forsøksprosedyrer.

Internasjonalt nettverk

Forskningskonsortiet vil initiere et "International Geo-Test Sites Network", hvor norske brukere vil få adgang til utenlandske forsøksfelt og kvalitetssikrede data. Gjennom nettverket og kompetanseutveksling vil norske brukere få førstehånds kunnskap om nytt utstyr og nye metoder som utvikles av de mest kjente forskningssentra internasjonalt.

Period |
Loading...

Key information

 • Project start: June 2016
 • Host: NGI
 • Duration : 3 + 20 yrs
 • 5 Project partners: NGI, SVV (NPRA), NTNU, SINTEF and UNIS
 • Budget: 61 MNOK
  - 66 % from the Research Council of Norway (RCN)
  - 23 % from the institute sector
  - 11 % from the public sector
  - 3-4 PhD and 10 MSc.
  - 1-2 Post doc fellows
Prosj konsortium

Objective of the Project

The main objective is to develop five National Geo-Test Sites as field laboratory for testing and verifying innovative soil investigation and foundation methods.

With focus on

 • Soil investigation tools and methods: sampling, in situ testing and laboratory testing.
 • Testing of new and/or unique instrumentation/monitoring schemes.
 • Fundamental understanding of soil behavior and interpretation of soil parameters from laboratory and in situ tests.
 • Development of innovative and cost-effective foundation solutions for onshore and offshore Applications.

NGTS newsletter

Diploma Thesis/MSc Theses

Eiken, I. (2019). An experimental study of thermal properties and the influence on the ground thermal regime in permafrost soil. MSc Thesis. Department of Civil and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway. 
http://hdl.handle.net/11250/2628838
 

Hammer, H. B. (2019). Accuracy of CPTUs in deltaic sediments and the effect of cone penetrometer type. Diploma thesis. Department of Civil and Transport Engineering, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway.
 

Holten, J.G. (2016). Shear wave velocity testing in sands. Litterature study. Project Thesis. TBA 4510. Department of Civil and Transport Engineering, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway.
 

Jia, F. (2019). Joint Electrical and Acoustic Measurement for Unfrozen Water Content in Frozen Soil Civil and Environmental Engineering. MSc Thesis. Department of Civil and Transport Engineering, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway.
 

Kalogeropoulou, M. (2018). Comparison of grain size distribution methods applied to Halden silt. Diploma thesis. Department of Civil and Transport Engineering Norwegian University of Science and Technology NTNU
 

Lindgård, A. & Ofstad, C. S. (2016). An evaluation of methods to determine Ko in clays. Literature study and pilot experiments conducted at Tiller in connection with NGTS Project Thesis. TBA 4510. Department of Civil and Transport Engineering, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway.
 

Magnussen, S.B. (2019). Rate effect on Halden silt: Triaxial testing with different rates of loading. Diploma thesis. Department of Civil and Transport Engineering, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway.
 

Ofstad, C. S. and Lindgård, A. (2017). Field and laboratory investigations to evaluate the coefficient of earth pressure at rest. NGTS Flotten quick clay test site. MSc Thesis. Department of Civil and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and Technology. Trondheim, Norway.

http://hdl.handle.net/11250/2458795

Scientific articles in refereed journals

Blaker, Ø., Carroll, C., Paniagua, P., DeGroot, D.J. & L'Heureux, J.-S. (2019). Halden research site: geotechnical characterization of a post glacial silt. AIMS Geosciences, 5(2): 184-234. doi: 10.3934/geosci.2019.2.184.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2600242

 

Gilbert, G.L., Instanes, A., Sinitsyn, A.O. & Aalsberg, O. (2019). Characterization of two sites for geotechnical testing in permafrost: Longyearbyen, Svalbard. AIMS Geosciences, 2019, 5(4): 868-885. doi: 10.3934/geosci.2019.4.868.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2625146

 

Gundersen, A.S., Carotenuto, P., Lunne, T., Walta, A. & Sparrevik, P.M. (2019). Field verification tests of the newly developed flow cone tool—In-situ measurements of hydraulic soil properties. AIMS Geosciences, 5(4):784-803. doi: 10.3934/geosci.2019.4.784.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2620175

 

Gundersen, A.S., Hansen, R.C., Lunne, T., L'Heureux, J.-S., & Strandvik, S.O. (2019). Characterization and engineering properties of the NGTS Onsøy soft clay site. AIMS Geosciences, 5(3):665-703. doi:10.3934/geosci.2019.3.665.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2618901

 

L'Heureux, J.-S., Lindgård, A., & Emdal, A. (2019). The Tiller-Flotten research site: Geotechnical characterization of a very sensitive clay deposit. AIMS Geosciences, 2019, 5(4): 831-867. doi: 10.3934/geosci.2019.4.831.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2630879

 

L'Heureux, J.-S. & Long, M. (2017). Relationship between Shear-Wave Velocity and Geotechnical Parameters for Norwegian Clays. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 143 (6), doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001645.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=96913

 

L'Heureux, J.-S. & Lunne, T. (2019). Characterization and Engineering properties of Natural Soils used for Geotesting. AIMS Geosciences, 6(1): 35–53. doi:10.3934/geosci.2020004.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2635808

 

Paniagua, P., D'Ignazio, M., L'Heureux, J.-S., Lunne, T. & Karlsrud, K. (2019). CPTU correlations for Norwegian clays: an update. AIMS Geosciences, 2019, 5(2): 82-103. doi: 10.3934/geosci.2019.2.82.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2597364

 

Quinteros, S., Gundersen, A., L'Heureux, J.-S., Carraro, A.H. & Jardine, R. (2019). Øysand research site: Geotechnical characterisation of deltaic sandy-silty soils. AIMS Geosciences, 5(4): 750-783. doi: 10.3934/geosci.2019.4.750.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2618850

Keynote papers and lectures

L'Heureux, J.-S. 2020. On the use of benchmark test sites for research and development in geotechnical engineering. NGM 2020, Helsinki
(To be held 25-27 June 2020)

Scientific refereed papers in conferences

Bazin, S., Köhler, A., Sauvin, G., Park, J., Johansson, J. & Senna, S. (2019). Site characterization with ambient seismic noise at the Norwegian Geo Test Sites. Paper to EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience and Engineering, 22 - 26 April 2019, Kuala Lumpur. DOI: 10.3997/2214-4609.201900379.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=105425

 

Blaker, Ø., Carroll, R.&  L'Heureux, J.-S. (2016). Characterisation of Halden silt. In Proceedings of the Fifth International Conference on Geotechnical & Geophysical Site Characterization: C, Queensland, Australia, 5-9 September 2016. Australian Geomechanics Society.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=96039

 

Carroll, R. & Paniagua, P. (2018). Variable rate of penetration and dissipation test results in a natural silty soil. In M. A. Hicks, F. Pisanò, J. Peuchen (Eds.), Cone Penetration Testing IV: Proceedings of the 4th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT 2018), June 21-22, 2018, Delft, The Netherlands (pp.205-212). London: CRC Press.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2560676

 

Degago, S.A. and Grimstad, G. (2017). Potential application of satellite data in evaluation of field creep calculation. In W.Lee, J.-S.Lee, H.-K.Kim and D.-S.Kim (Eds.), Unearth the Future, Connect beyond. Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (pp. 2273-2276). Seoul: 19th ICSMGE Secretariat.

https://www.issmge.org/uploads/publications/1/45/06-technical-committee-03-tc103-06.pdf

 

Gribben, S., Bazin, S., Donohue, S., Sivakumar, V & L'Heureux, J-S. (2017). Investigating How the Changes in Geotechnical Properties of Sensitive Clays Influence Their Geophysical Properties. In V. Thakur, J.-S. L'Heureux, A. Locat (Eds.), Landslides in Sensitive Clays: From Research to Implementation. Advances in Natural and Technological Hazards Research, vol. 46 (Chapter 8, pp. 87-96). Dordrecht: Springer.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=98043

 

Gribben, S., Donohue, S., Sivakumar, V., Bazin, S., Berre, T.& L'Heureux, J.S. (2016). Geophysical methods for assessing the geotechnical properties of sensitive clays. In Proceedings of the 69th Canadian Geotechnical Conference - GEOVancouver 2016, Vancouver, October 2-5, 2016. The Canadian Geotechnical Society.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=95340

 

Gundersen. A.S., Quinteros, S., L'Heureux, J-S. & Lunne, T. (2018). Soil classification of NGTS sand site (Øysand, Norway) based on CPTU, DMT and laboratory results. In M. A. Hicks, F. Pisanò, J. Peuchen (Eds.), Cone Penetration Testing IV: Proceedings of the 4th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT 2018), June 21-22, 2018, Delft, The Netherlands (pp.323-328). London: CRC Press.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2560706

 

Huynh, D.V.K., Jostad, H.P. & Engin, H.K. (2018). Improvement of NT-bar Evaluation in Clays Using Large Deformation FE Method. In: Randolph M., Doan D., Tang A., Bui M., Dinh V. (Eds.), Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering. VSOE 2018 (pp. 137-143). Lecture Notes in Civil Engineering, vol 18. Singapore: Springer.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=103180

 

L’Heureux, J. S., Carroll, R., Lacasse, S., Lunne, T., Strandvik, S. O., Degago, S., Instanes, A., Nordal, S. & Sinitsyn, A. (2017). New Research Benchmark Test Sites in Norway. In T.L.  Brandon and R.J. Valentine (Eds.), Geotechnical Frontiers 2017: Transportation Facilities, Structures, and Site Investigation. Geotechnical Special Publication 277 (pp.630-640). American Society of Civil Engineers (ASCE). doi:10.1061/9780784480441.066.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=97456

 

L'Heureux, J.S., Caroll, R., Lacasse, S., Lunne, T. & Strandvik, S.O., Degago, S., Instanes, A., Nordal, S., & Sinitsyn, A. (2016). The Norwegian GeoTest Sites (NGTS) project  – An overview. In Proceedings of the 69th Canadian Geotechnical Conference - GEOVancouver 2016, Vancouver, October 2-5, 2016 (Paper 4158). The Canadian Geotechnical Society.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=95664

 

L'Heureux, J-S., Gundersen, A.S., D'Ignazio, M., Smaavik, T., Kleven, A., Rømoen, M., Karlsrud, K., Paniagua, P. & Hermann, S. (2018). Impact of sample quality on CPTU correlations in clay – Example from the Rakkestad clay. In M. A. Hicks, F. Pisanò, J. Peuchen (Eds.), Cone Penetration Testing IV: Proceedings of the 4th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT 2018), June 21-22, 2018, Delft, The Netherlands (pp.395-400). London: CRC Press.

Open archive: https://hdl.handle.net/11250/2560699

 

L'Heureux, J. S., Long, M. (2016). Correlations between shear wave velocity and geotechnical parameters in Norwegian clays. In Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting (NGM), Reykjavik, 25-28 May 2016 (pp.299 - 308). Iceland: Iceland Geotechnical Society.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2465326

 

L'Heureux, J.S., Lunne, T., Lacasse, S., Carroll, R., Strandvik, S.O., Ozkul, Z., Instanes, A., Sinitsyn, A., Degago, S. & Nordal, S. (2017). Norway's National GeoTest Site Research Infrastructure (NGTS). In W.Lee, J.-S.Lee, H.-K.Kim and D.-S.Kim (Eds.), Unearth the Future, Connect beyond. Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (pp. 611-614): 19th ICSMGE Secretariat.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2463478

 

L’Heureux, J.-S., Ozkul, Z., Lacasse, S., D'Ignazio, M. & Lunne, T. (2017). Bestemmelse av hviletrykk (K0) i norske leirer – anbefalinger basert på en sammenstilling av lab-, felt- og erfaringsdata : A revised look at the coefficient of earth pressure at rest for Norwegian Clays. I Fjellsprengningsteknikk - bergmekanikk - geoteknikk. Oslo 2017. Foredrag 35.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2491814

 

L'Heureux, J-S., Vanneste, M., Kopf, A. & Long, M. (2018). Use of the free fall cone penetrometer (FF-CPTU) in offshore landslide hazard assessment. In M.A. Hicks, F. Pisanò, J. Peuchen (Eds.), Cone Penetration Testing IV: Proceedings of the 4th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT 2018), June 21-22, 2018, Delft, The Netherlands (pp. 401-406). London: CRC Press.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2560689

 

Long, M., Paniagua, P. and J.-S. L'Heureux. 2020. Assessing sample disturbance in low plasticity sensitive clays using shear wave velocity. 

To be published on ISC'6 2020, September 2020 

Long, M., Wood, T. & L'Heureux, J-S. (2017). Relationships Between Shear Wave Velocity and Geotechnical Parameters for Norwegian and Swedish Sensitive Clays. In V. Thakur, J.-S. L'Heureux, A. Locat (Eds.), Landslides in Sensitive Clays: From Research to Implementation. Advances in Natural and Technological Hazards Research, vol. 46 (Chapter 6, pp. 67-76). Dordrecht: Springer.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=98042

 

Lunne, T., Strandvik, S., Kåsin, K., L'Heureux, J-S., Haugen, E., Uruci, E., Veldhuijzen, A., Carlson, M. & Kassner, M. (2018). Effect of cone penetrometer type on CPTU results at a soft clay test site in Norway. In M. A. Hicks, F. Pisanò, J. Peuchen (Eds.), Cone Penetration Testing IV: Proceedings of the 4th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT 2018), June 21-22, 2018, Delft, The Netherlands (pp. 417-422). London: CRC Press.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2504730

 

Paniagua, P., Carrol, R., L'Heureux, J.S. and Nordal, S. (2016). Monotonic and dilatory excess pore water dissipations in silt following CPTU at variable penetration rate. In Proceedings of the Fifth International Conference on Geotechnical & Geophysical Site Characterization: ISC'5, Queensland, Australia, 5-9 September 2016. Australian Geomechanics Society.

Order from NGI Library: https://tow.ngi.no/article/title.aspx?tkey=95517

 

Paniagua, P., L'Heureux, J-S., Carroll, R., Kåsin, K., Sjursen, M. & Amundsen, H. (2017). Evaluation of sample disturbance of three Norwegian clays. In W.Lee, J.-S.Lee, H.-K.Kim and D.-S.Kim (Eds.), Unearth the Future, Connect beyond. Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (pp. 481-484). 19th ICSMGE Secretariat.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2463457

 

Paniagua, P, L'Heureux, J.-S., Kalogeropoulou. M. (2020). Kalogeropoulou. A comparison of grain size distribution methods applied to Halden silt. 

To be published on ISC'6, September 2020.

 

Paniagua, P., L'Heureux, J.S., Yang, S.Y. & Lunne, T.L. (2016). Study on the practices for preconsolidation stress evaluation from oedometer tests. In Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting (NGM), Reykjavik, 25-28 May 2016 (pp. 547 - 555). Iceland: Iceland Geotechnical Society.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2465340

 

Sauvin, G., Vanneste, M., L'Heureux, J.S., O'Connor, P., O'Rourke, S., O'Connell, Y., Lombard, T., & Long, M. (2016). Impact of data acquisition parameters and processing techniques on S-wave velocity profiles from MASW – Examples from Trondheim, Norway. In Proceedings of the 17th Nordic Geotechnical Meeting (NGM), Reykjavik, 25-28 May 2016 (pp.1297 - 1306). Iceland: Iceland Geotechnical Society.

Open archive: http://hdl.handle.net/11250/2465333

 

Thakur, V. and Degago, S.A. (2017). Role of remolding energy in the post failure movements of landslides. In W.Lee, J.-S.Lee, H.-K.Kim and D.-S.Kim (Eds.), Unearth the Future, Connect beyond. Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (pp. 3525-3528). Seoul: 19th ICSMGE Secretariat.

https://www.issmge.org/uploads/publications/1/45/06-technical-committee-28-jtc1-11.pdf

Project reports

 • 20160154-04-R. 2016. Factual Report Halden NGTS. NGI, Oslo, Norway. (Will be completed in fall 2018.)
 • 20160154-05-R. 2016. Factual Report Øysand NGTS. NGI, Oslo, Norway. (Will be completed in fall 2018.)
 • 20160154-10-R. 2016. Factual Report Onsøy NGTS. NGI, Oslo, Norway.  (Will be completed in fall 2018.)

Lectures, courses, workshops and seminars

 • Carroll, R. and Paniagua-López, P. 2016. CPTU i silt. Geotekniske dimensjoneringsparametere, Norsk Geoteknisk Forening, 25-26 October, Sandefjord, Norway.
 • Degago, S.A. (2016) Ødometerforsøk for Geotekniske dimensjoneringsparametere. Norsk geoteknisk forening (NGF) Kurs. 25.-26. oktober 2016. Sandefjord.
 • Instanes. A. (2016) "Nasjonale geoforsøksfelt på Svalbard og fastlandet. NFR-finansiert infrastrukturprosjekt 2016-2019". Foredrag på Frost-dagen 31.oktober 2016.
 • L'Heureux, J.S. 2016. Nasjonal GeoTest Sites prosjektet (NGTS). Teknologidagene, Clarion Hotell og Congress, Trondheim 25. oktober. 2017.
 • Lunne, T. (2016) Use of onshore test sites for developing soil characterization methods and verifying foundation solutions. Invited Keynote lecture. Australian Geotechnical Society, Perth 13.09.16
 • Lunne, T. (2016) CPTU I sand. Norsk geoteknisk forening (NGF) Kurs. 25.-26. oktober 2016. Sandefjord.
 • Sjursen, M. (2016) Erfaringer fra laboratorie. Norsk geoteknisk forening (NGF) Kurs. 25.-26. oktober 2016. Sandefjord.
 • NGTS. Summary of the 1st International workshop 23.24 November 2016. NGI Oslo. Report no. 20160154-15-R
 • NGTS. Norwegian GeoTests Sites (NGTS) - Referanseområder for utvikling av innovative geotekniske løsninger. Workshop under Teknologidagene. Trondheim 25. oktober, Clarion Hotel og Congress

Link to proposal template

Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |