HAV Eiendom AS (HAV E) er heleid av Oslo Havn KF og ble stiftet i april 2003 for å utvikle Oslo Havn KFs eiendommer i Bjørvika. I forbindelse med salg/ utvikling av eiendommene har HAV E et økonomisk ansvar for arkeologi og forurensning. Norges Geotekniske Institutt (NGI) er engasjert av HAV E for å gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser med utarbeidelse av datarapporter og tiltaksplaner, samt oppfølging av anleggsarbeider.

Undersøkte områder og metoder

NGI har gjennomført miljøtekniske grunnundersøkeler på til sammen ni eiendommer sentralt i Bjørvika, blant annet tomtene for nytt Deichmanske hovedbibliotek, nytt Munch museeum og HAV Eiendoms eget prosjekt Diagonale med studentboliger og kontorer.
 

Alle undersøkelser er utført i henhold til gjeldende forskrifter og viledere og koordniert med Norsk Maritimt Museum (NMM) som har gjennomført arkeologiske undersøkelser. På flere tomter har NGI også anvendt ERT-teknologi (elektrisk resitivitetstomografi), en geofysisk metode som sammen med tradisjonelle metoder kan bidra til å avdekke arkeologiske funn i en forundersøkelses fase.>

Resultat/leveranser

For å sikre en forsvarlig håndtering av forurensede masser og vann er det utarbeidet tiltaksplaner, detaljerte massehåndteringsplaner og etablert grenseverdier for miljøgifter i vann i forbindelse med utslipp til sjø. Det utført en miljørisikovurdering knyttet til sikting av forurenset masse for å redusere mengde forurenset masse til deponi. Vurderinger knyttet til håndtering av borkaks fra svartskifer er etablert.

 

Hav Eiendom miljoeteknikk og forurensning2
Boring ved Akerselva Munch crop
NGI har gjennomført miljøtekniske grunnundersøkeler på ni eiendommer sentralt i Bjørvika
Boring ved Akerselva på tomten for nytt Munch-museum