Hvert år rammes flere veier i Norge av snøskred, noe som i verste fall kan gi store skader og medføre tap av menneskeliv. Ved Sandneslia langs Fylkesvei 472 i Gildeskål kommune i Nordland er det en strekning på ca. 1 km hvor det årlig går flere snøskred. Statens vegvesen i Nordland ønsket derfor et system som kunne registrere når snøskred ble utløst i det utsatte området og en måte å varsle og hindre trafikanter å kjøre inn i det utsatte området hvis et skred er på vei.

NGI fikk oppgaven med å utvikle og montere et automatisk system som kunne registrere snøskred og gi varsel om dette.

Sanneslia skredvarslingssystem 600

Trådløst sensornettverk med geofoner opp til 700 meter oppe i lia for automatisk snøskredvarsling i Sandneslia ved Fv472 i Gildeskål kommune i Nordland

Skredbaner overvåkes av geofoner

I de kjente skredbanene i Sandneslia rett ovenfor den utsatte veistrekningen ble det montert geofoner på strategisk utvalgte steder. Geofonene registrerer rystelsene som går gjennom bergmassene. Et snøskred på sin vei nedover et eller flere skredløp i fjellsiden vil lage vibrasjoner så lenge skredmassene er i bevegelse. Ytre påkjenninger som dyretråkk, kastevinder eller kraftig nedbør kan også lage vibrasjoner, men disse har en annen karakteristikk.

Hvis gofonsystemet registrerer rystelser og vibrasjoner i en periode lenger enn ca. 3 sekunder, vil dette være indikasjon på skred. Da vil systemet sende skredvarsel til trafikklysene på veien nedenfor, samtidig som Vegtrafikksentralen i Mosjøen får melding.

Lynrask varsling vil redde liv

Rødt lys i hver ende av den skredutsatte vegstrekningen hindrer effektivt at biler kjører inn i den skredutsatte sonen. Biler som måtte befinne seg på innsiden, mellom trafikklysene, har god tid til å komme seg ut i skredsikker sone. Registreringen av skred i fjellsiden skjer nemlig svært raskt, basert på trådløse sensornettverk.

NGI mottar varsler på epost når det utløses skred på et av stedene der det er montert geofoner. Målesystemet er faktisk så følsomt at det registrerte rystelser i mer enn 3 sekunder da det oppsto et jordskjelv utenfor kysten av Vestlandet i november 2017. Selv små snøskred blir registrert og varslet. Mange av disse når ikke ned til veien, og kan dermed oppleves som "falsk varsel".

Ved stengning av veien vil Statens vegvesen rykke ut og befare området. De meddeler at varslingssystemet fungerer som det skal og at det har de funksjonene de ønsket seg.