LaRiMiT Toolbox er et teknisk verktøy for raskt å velge tiltak mot skredfare. Det er under utvikling i sammenheng med forskningsprosjektet Klima2050 (www.klima2050.no).

Se LaRiMiT web-siden for mer informasjon og tilgang til verktøykassen.