NGI har hatt en nøkkelrolle i vurderingen av grunnforholdene på Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden, 140 km vest for Stavanger. Arbeidet inkluderte anbefalinger for geoteknikse parametre for beregninger og prosjektering av fundamentering for installasjoner på feltet.

Utfordring

Johan Sverdrupfeletet er Norges største nye feltutbygging, med fire fagverksplattformer og flere andre strukturer som skal installeres.

NGI har deltatt i tre separate grunnundersøkelser og påfølgende laboratorieunderskelser med avansert lab-testing på jordprøver fra feltet. Basert på dette ble det anbefalt geotekniske parametre for de mange jordlagene i området, til bruk i geoteknisk analyse og prosjektering. NGI har gjort arbeid direkte for oppdragsgivere som Kværner, MSC Gusto og Master Marine med prosjektering av peler for fagverksplattformer og fundamentering/forankring for flytende rigger.

Resultat 

De utfordrende jordlagene på Johan Sverdrup medførte innovative geotekniske forsøk og fundament-løsninger. Dette har resultert i optimaliserte løsninger innen kritiske tidsrammer for utviklingsperioden.