• Periode | 2010 - 2013
  • Land | Norway
  • Marked | Naturfare
  • Prosjektleder | Regula Frauenfelder

FoU program | InfraRisk

OBS - OBS!! Beskrivelse kun på engelsk – ie. klikk "English" i hvit menylinje øverst til høyre.

OBS!  -  Beskrivelse kun på engelsk - se her.

Module A - Changes in EWE's

Periode | 2010 - 2013

Module D - Synthesis

Periode | 2012 - 2013

/ Kontakter