Riktig håndtering av syredannende bergarter er viktig for å unngå skader på menneske, miljø eller infrastruktur. I 2015 laget NGI to rapporter om syredannende bergarter. Disse ble omarbeidet til en rapport, datert 2021-12-13, med fokus på svartskifer. Rapporten inneholder informasjon om identifisering og karakterisering av svartskifer, mellomlagring, arbeid i svartskifer samt tiltak og sluttdeponering, og er tilgjengelig på Miljødirektoratets nettsider (se link nedenfor).

M-2105/2021 - Håndtering av potensielt syredannende svartskifer

Det er svært vanskelige å skille ulike typer svartskifre visuelt fra hverandre. Samtidig har ulike svartskifre et svært varierende potensial for syredannelse, utlekking av tungmetaller og radioaktivitet. Tidligere kunne svartskifre bare identifiseres korrekt med hjelp av fossiler, noe som var en krevende prosess og få hadde denne kompetansen.

I NGIs oppdaterte rapport beskrives en metode for å identifisere fingeravtrykket til de vanligste svartskifrene gjennom geokjemiske analyser, vurdering av syredannende potensial og tolkning med trekantdiagrammer. Det er også nyttige flytdiagrammer som kan være til hjelp når man støter på potensielt syredannende svartskifer.

Referansedataene for bruk i trekantdiagrammer finnes her.

 

Kjerneproever fra kjerneboring article

Kjerneprøver av alunskifer