• Periode | 2021 - 2024
  • Marked | Naturfare
  • Samarbeidspartner | Statens vegvesen (SVV), SINTEF
  • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

GEOSFAIR - bruk av droner for vurdering av skredfare mot veg

Forskningsprosjektet GEOSFAIR utforsker bruken av instrumenterte droner for å gjøre raskere og bedre vurderinger av skredfare mot veg. Statens vegvesen er prosjekteier.

Generating PDF file

Prosjektet organiseres etter Forskningsrådets retningslinjer for innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og ledes av Statens vegvesen. NGI og SINTEF er forskningspartnere i prosjektet. Prosjektet finansieres med 50% støtte fra Norges forskningsråd og skal utforske bruken av instrumenterte droner for å gjøre raskere og bedre vurderinger av skredfare mot veg. Se mer informasjon på prosjektets nettside hos Statens vegvesen.

Håndtering av naturfarer er et fagområde med begrenset tilgang til materialene som skal undersøkes. Løsneområdene ligger i utilgjengelig terreng, og skredfaren er ofte størst i uvær og mørketid med dårlig sikt. Informasjon om snø, steinblokker, jord- og vannmasser er ofte mangelfull. Egenskaper som skredhastigheter, utløpslengder og skadepotensial er derfor basert på delvis tynt datagrunnlag.

Droner kan komme seg til i vanskelig terreng og transportere lette instrumenter som små kamera, radarer og laserskannere. Informasjonen som disse instrumentene tar med tilbake, skal hjelpe skredspesialistene å ta beslutninger for områder der de selv ikke kommer til for å inspisere og vurdere.

Les også mer om GEOSFAIR her.

Period |
Loading...
Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |