For informasjon om GEOLAB, se GEOLABs egen webside.

GEOLABs forskningsinfrastruktur består av 11 unike installasjoner i Europa som har som mål å studere atferd under bakken og samspillet med strukturelle kritiske infrastruktur-elementer (f.eks. en bro) og miljøet.

Det europeiske konsortiet består av seks topprangerte universiteter fra Cambridge, Delft, Maribor, Darmstadt, Zürich og Nantes,tre anerkjente forskningsorganisasjoner, CEDEX, Deltares og NGI og konsulentselskapet KPMG Future Analytics. De 10 GEOLAB-partnerne tilbyr tilgang til 11 eksperimentelle installasjoner.

GEOLAB-konsortiet dekker hele spekteret av atferd under jordoverflaten (jordmekanikk og hydrogeologi), ingeniørfag (geoteknisk, strukturell, ingeniørgeologi og miljø) og datavitenskap (IKT, dataanalyser og virtuell tilgang). Innenfor disse disiplinene tilbyr konsortiets deltakere tilgang til noen av de mest avanserte installasjonene for eksperimentell forskning som er tilgjengelig over hele verden.

Geoforsøksfelt

NGTS - Nasjonale Geoforsøksfelt administrert av NGI er et nasjonalt forskningsanlegg for geoteknisk forskning. Dette danner grunnlaget for NGIs bidrag til GEOLAB.

De seks referanseteststedene ligger i Norge og på Svalbard og er utviklet som feltlaboratorier for testing og verifisering av innovative grunnundersøkelses- og testmetoder, og prototyper av geotekniske strukturer. Lokalitetene dekker grunnforholdene til bløt leire, kvikkleire, silt og sand.

Etter hvert som interessen for de arktiske områdene øker, ligger en av lokalitetene i permafrost på Svalbard hvor deteksjon, prøvetaking, in situ testing og laboratorietesting av frossen jord byr på betydelige utfordringer.

NGI tilbyr i tillegg en unik fullskala snøskredtestplass (Fonnbu/Ryggfonn) for å studere utløsende faktorer, skreddynamikk og snøskred sin innvirkning på utforming av sikring og avbøtende tiltak.

Se mer informasjon om NGTS – Nasjonale Geoforsøksfelt.