Nye Fløyheia vil bli et nytt bysenter med butikker og kontorer i sentrum av Arendal. Området ligger på en høyde ca. 55 meter over havet. Under Fløyheia går det en eksisterende tunnel. For å lette tilkomst fra Arendal torg til Fløyheia er det bygget en heis fra eksisterende tunnel, opp gjennom en sjakt i fjellet og videre opp i et tårn over sjakten. En gangbro tar folk fra toppen av heisen og inn på Fløyheia.

NGI har vært ansvarlig for bergteknisk prosjektering og utarbeidet tilbudsunderlag for følgende arbeider:

  • Utsprengning av nisje og sjakt, bergsikring og forinjeksjon
  • Forankring av port i nisje mot tilfluktsrom (tunnel)
  • Forankring av tårn og brofundament.

I henhold til NGIs prosjektering ble nisjen tatt ut med boring og sprengning. Sjakten ble forinjisert, og deretter drevet med en kombinasjon av wiresaging og sprengning.

Samlebilde sjakt bergforankring gangbro 700

Utsprengt og sikret sjakt (til venstre). Topp av utsprengt sjakt (øverst til høyre). Arkitekt-illustrasjon av gangbroen med Arendal by i bakgrunnen (nede til høyre).

Tårnfundamentet er forankret til bergmassen rundt øverste del av sjakten. Både porten i nisjen mot tilfluktsrommet og brofundamentet er forankret i fjellet med oppspente bergankere (stangankere).

Byggearbeidene ferdigstilles i 2021. NGI har hatt tett samarbeid med oppdragsgiver Arendal Eiendom KS og de ulike entreprenørene gjennom prosjektet.