• Periode | 2020 - 2028
 • Marked | GeoMiljø
 • Samarbeidspartner | NBU, NORSUS, BI, IFE, NIBIO, NILU, NIVA
 • Klient | Norges forskningsråd
FoU program|

EarthresQue - teknologier for bærekraftig håndtering av avfall

EarthresQue er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som utvikler teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser. Senteret ledes av NMBU og NGI har en sentral rolle i forskningen som gjøres.

Generating PDF file

NMBU-professor Helen French er senterleder. Se EarthresQue webside for mer info om prosjektet. NGIs Gudny Okkenhaug er nestleder i EarthresQue, og leder en av tre arbeidspakker, Resirkulering og gjenbruk.

Hovedmålet med forskningen i EarthresQue er å utvikle teknologi, systeminnovasjon og et styringsrammeverk for å oppnå bærekraftig forvaltning og behandling av avfall og overskuddsmasser, basert på et vitenskapelig fundament og utdanning.

Forskningen er organisert i tre sammenkoblede arbeidspakker (AP):

 1. Resirkulering og gjenbruk
  gjennom nye behandlingsprosesser for forurenset jord, overskuddsmasser, bygg- og rivningsavfall, som gjør dem egnet som råvarer i nye produkter. Inkludert forvaltning av gamle deponier og bærekraftige løsninger for fremtidige deponier.
 2. Bærekraftig håndtering av avfall
  ved å utvikle metoder og modeller for å vurdere og dokumentere bærekraft, inkludert alle aspekter av miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske aspekter av resirkulerte materialer og behandlingsmetoder, basert på internasjonalt aksepterte standarder.
 3. Regulatorisk rammeverk
  og styringsmetodikk for å fjerne nåværende hindringer, både økonomiske, regulatoriske og styringsmessige. Dette inkluderer optimalisert materialflyt og forretningskonsepter tilpasset samfunnets behov for mer gjenbruk/resirkulering og mindre bruk av jomfruelige materialer.

Norsk senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI)

EarthresQue er et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI), som skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping, og styrke næringslivets evne til å innovere og skape verdier gjennom større fokus på langsiktig forskning.

Vertskap er Fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU). Senteret ble tildelt SFI-status av Norges forskningsråd i juni 2020 og ble offisielt åpnet den 1. november 2020. Det vil gå i en periode på 5 + 3 år etter en midtveisevaluering.

Senteret er primært finansiert av Norges Forskningsråd og gjennom bidrag fra en rekke av dets industripartnere.

Period |
Loading...
EarthresQue org kart 800

   

EarthresQue partnere 800
Loading...

/ Kontakter

Stilling |

E |

M |

/ Lignende prosjekter

SLUDGEFFECT - mitigate hazardous substances

Periode | 2020 - 2024
FoU program

Sustainable mine tailings

Periode | 2019 - 2021
FoU program

VOW - Valorization of Organic Waste

Periode | 2019 - 2022
FoU program

GEOreCIRC

Periode | 2017 - 2019
FoU program