Prosessen med brukertilpasset presentasjon av data bidrar til å forbedre grensesnittet mellom klimavitenskap og beslutningstakere med hensyn til tilpasningstiltak for å takle klimaendringene. Prosjektteamet engasjerer interessentene i en Living Labs-tilnærming på etablerte case-studieplasser i Norge, Sverige, Tyskland og Nederland. Larvik kommune representerer det norske casestudiet og er en aktiv prosjektpartner.

Vi oppfordrer interessentene til å dele sine oppfatninger av risiko og usikkerhet. Gjennom denne prosessen kan vi identifisere hvilke typer data eller prognoser som fremkaller tiltak for klimatilpasning. Ved å involvere interessentene i prosessen setter man også i gang andre prosesser. Engasjementet fungerer som en innovasjonsmekanisme i sammenheng med klimatjenester. Dette er viktig for å forbedre kapasiteten for å håndtere klimarelatert risiko.

EVOKED-prosjektet vil fokusere på de mest sårbare sektorene vannforvaltning, risikoreduksjon i forbindelse med naturkatastrofer og kystforvaltning. Videre vil prosjektet legge vekt på integrert tverrfaglig forskning. Prosjektteamet inkluderer prosjektpartnere med erfaring innen risikoanalyse, risikostyring og klimatilpasning av naturfarer. De har også bred erfaring med å legge til rette for dialog med interessenter og partnere innen politikk, stat og arealplanlegging. EVOKED bidrar derfor til å omsette eksisterende klimakunnskap til nyttige produkter for utøvere og gjennomføring av klimatilpasningstiltak.

Videre beskrivelse av prosjektet kan sees her (OBS - kun på engelsk!).