Kontrakten for Hæhre har en totalverdi på drøyt 1,9 milliarder kroner. Den omfatter prosjektering, bygging og 15 års drift. Den 62 kilometer lange vegstrekningen går mellom Korgen i Hemnes i sør og Bolna i Rana, rett sør for Saltfjellet, i nord. NGI har ansvaret for geoteknisk prosjektering av strekningen. Bygging skal foregå i perioden 2015 – 2019.

Dagens veg er smal og svingete veg, har dårlig bæreevne, telehiv og mange avkjørsler. Dette føre til lite effektiv transport og dermed store kostnader for næringslivet. Strekningen er svært utsatt for ulykker og for E6 Helgeland er det ca. 40 trafikkulykker årlig, hvorav 2-3 dødsulykker.

Helgeland nord 700 400 masser a

 

I volum inkluderer prosjektet masseflytting på 3 millioner m³, én tunnel og 23 konstruksjoner. Èn av konstruksjonene er Langvassåga bru der de tre aksene blir fundamentert henholdsvis direkte på berg, stålrørspeler til berg og svevende stålrørspeler.

Det er også utfordringer til knyttet til skjæringer og fyllinger, der den høyeste løsmasseskjæringen er 45 m høy.