Velkommen til webinar tirsdag 20 april kl 11-12.

Klikk her for påmelding

Klikk her for program

 
BegrensSkade har som målsetning å redusere risiko for skader på naboeiendom som følge av grunnarbeider. En del av dette arbeidet har omfattet kartlegging av skadeårsaker og innsamling av data fra utførte byggeprosjekter. Det er etablert en database over deformasjoner og poretrykk rundt byggegroper som kan brukes for å vurdere hvilke setninger som kan forventes som følge av en utgraving. Sammen med vurderinger av fundamenterings- og bygningstype for nabobygg vil sårbarheten av naboområder kunne vurderes.

Prosjektet har arbeidet med implementering av resultatene fra BegrensSkade i et online GIS-verktøy, hvor det er mulig å få en oversikt over faren for setningsskader. I webinaret vill utviklet metodikk* for sårbarhetsvurdering presenteres sammen med en demo av ArcGIS-verktøyet. Verktøyet vil bli testet ut av noen partnere i BegrensSkade-prosjektet og det er en målsetning at verktøyet skal kunne bli tilgjengelig for bransjen høsten 2022.