Siden starten på 50-tallet har NGI vært omdreiningspunkt for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Våre medarbeidere er blant de fremste eksperter i verden på deres felt, og NGI har siden opprettelsen vært et faglig fyrtårn innen geoteknisk forskning og utvikling.

Fra 1972 har NGI hatt et nasjonalt ansvar for å utvikle faglig ekspertise for vurdering av risiko knyttet til snøskredfare. NGI ledet International Centre for Geohazards (ICG) fra 2002 frem til avslutningen i 2012, som var et av Norges første Senter for Fremragende Forskning, oppnevnt av Norges forskningsråd. Det er til enhver tid flere eksperter og forskere fra utlandet på stipend- og utvekslingsopphold på NGI.

NGIs formål ble formulert ved opprettelsen i 1953, og består av tre hovedpunkter:

  1. Nasjonalt senter for geoteknisk forskning og utvikling.
    Forskning og utvikling innen geoteknikk og tilhørende fag som skaper resultater i form av ny kompetanse, nye metoder og ny teknologi.
  2. Utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk.
    Våre resultater skal være relevante for markedet og komme til anvendelse.
  3. Faglig utvikling av medarbeidere og bistå med utdanning.
    Kontinuerlig kompetanseheving hos egne medarbeider og samspill med de viktigste norske utdanningsmiljøene innen våre fagområder er en vesentlig del av vår virksomhet.