Via NGI Perth arbeider vi over hele Asia og Oseania med en rekke ledende aktører med lokalkunnskap og spesialisert ekspertise. Med NGIs kunnskap og erfaring fra mer enn 60 år i Skandinavia og Europa tilbyr vi omfattende geoteknisk, geologisk og geofysisk kunnskap og erfaring til en del av verden som utvikler seg i et rasende tempo.

Etter etableringen i 2014 har NGI Perth raskt påvirket Perth-markedet og har blitt en svært ettertraktet og pålitelig aktør innen geofaglige ingeniørtjenester og geo-undersøkelser. NGI Perth har også klart å utvide sin virksomhet i Australia, Asia, India og Indonesia og Stillehavsøyene. Innledningsvis var NGI Perth sin aktivitet rettet mot offshore-markedet, men vi har markedsområdene har forgrenet ut, basert på NGIs omfattende erfaring i Europa, og nå tilbys tjenester innen demontering og fjerning av installasjoner offshore, forurenset grunn og sedimenter, tunneler, dammer og fornybar energi.

NGI Perth har også opprettet en langvarig samarbeid gjennom signering av intensjonsavtaler (MoU) med både University of Western Australia (UWA ) i 2014 og Hydro Lab (Nepal) i 2016. Begge disse MoU representerer muligheten for forbedret fremtidig internasjonalt samarbeid innen geo-vitenskap relatert til forskning, utdanning og rådgivning.

Våre viktigste spesialkompetanse innen offshore- og onshore-sektorene inkluderer: data kartlegging, miljøteknologi relatert til forurenset grunn, miljørisiko og konsekvensutredninger, miljømessig overvåking, geofysikk, fjernanalyse og GIS, grunnundersøkelser og kartlegging, geoteknikk og fundamentering, ingeniørgeologi, deponier, avfall og gruver, offshore fornybar energi og offshore grunnundersøkelser.

Våre kunder omfatter både lokale og internasjonale energiselskaper og operatører, konsulenter, og NGO (Non-Governmental Organizations).