Vårt sentralbord er bemannet kl 8-16 i ukedagene.

Telefon: 22 02 30 00

Assistanse ifm. skred:  993 03 000 

E-post:

Oversendelse av faktura:

  • Elektronisk fakturaadresse (EHF) : 958254318
  • Alternativ, pdf-vedlegg i e-post: faktura@ngi.no

Alle fakturaer må merkes med bestillers navn (NGI-ansatt)

Org. nr: 958 254 318 MVA

NGI Oslo:
Postadresse:
NGI, Postboks 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo

Besøksadresse:
Sognsvn. 72, 0855 Oslo
langs Ring 3, vis-à-vis Ullevål Stadion

NGI Trondheim:
Postadresse:
NGI Trondheim, Postboks 5687 Torgarden, 7485 Trondheim

Besøksadresse:
Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim

Distriktskontor i Stryn Næringshage, og Fonnbu skredstasjon på Strynefjellet
Adresse:              
Tinggt. 3, 6783 Stryn
Kontaktperson:    
Henrik Langeland, E: henrik.langeland@ngi.no, T: 971 96 730
Telefon sentralbord:  22 02 30 00