NGI sentralbord: 

Telefon: 22 02 30 00 
Vårt sentralbord er bemannet kl. 08.00-16.00, mandag - fredag. 

Skredassistanse: 

Vakttelefon: 993 03 000  

E-post: 

Generelle henvendelser: ngi@ngi.no 

Pressekontakt: 

Øydis Ulrikke Castberg
E-post: oydis.castberg@ngi.no 
Mobil: +47 948 03 152

Kontakt: NGI Oslo 

Postadresse: 
NGI, Postboks 3930 Ullevål Stadion  
0806 Oslo 

Besøksadresse: 
Sognsveien 72  
0855 Oslo 
(langs Ring 3, vis-à-vis Ullevål Stadion) 

Kontakt: NGI Trondheim 

Postadresse: 
NGI Trondheim  
Postboks 5687 Torgarden  
7485 Trondheim 

Besøksadresse: 
NINA-huset, 5. etasje. 
Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim 

Kontakt: Distriktskontor i Stryn Næringshage,  
og Fonnbu skredstasjon på Strynefjellet 

Adresse:      
Tinggata 3, 6783 Stryn 

----- 

Faktura: 

Elektronisk fakturaadresse (EHF): 958254318 
Alternativ, pdf-vedlegg i e-post: faktura@ngi.no  
Alle fakturaer må merkes med bestillers navn (NGI-ansatt) 

Organisasjonsnummer: 

Org. nr: 958 254 318 MVA