Ingeniører uten grenser (IUG) er en interesseorganisasjon som fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. NGI har siden januar 2016 hatt en samarbeidsavtale med IUG Norge. Denne samarbeidsavtalen innebærer ikke bare støtte i form av økonomisk finansiering, men også ingeniørkompetanse gjennom arbeidskraft hvor NGIere i regi av IUG drar ut og støtter bistandsprosjekter.

NGIs kompetanse dekker alt som innebærer jord, berg og snø og påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. For NGI handler det om å forske og utvikle løsninger for samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Dette er nøkkelkompetanser i bistandsprosjekter hvor rent vann, strøm og infrastruktur ofte står sentralt.

NGIere gir tilbake til samfunnet

Spesialistene fra NGI som utfører oppdrag i utlandet i samarbeid med IUG får muligheten til å bruke sin tekniske bakgrunn til å gjøre en forskjell i andre menneskers liv.  

NGI ønsker å oppfordre våre ansatte til å bidra med ingeniørfaglig bistandsarbeid ved å legge til rette for at hver enkelt kan reise ut på oppdrag. Dette styrker også den faglige utviklingen av medarbeiderne, og bidrar til kontinuerlig kompetanseheving.

Nyenga Uganda UA 6191 MatsKahlstrom Collage

 
FAKTA:

  • Ingeniører Uten Grenser (IUG) fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. http://www.iug.no/
  • IUG driver ikke egne bistandsprosjekter, men hjelper andre bistandsorganisasjoner med konkrete oppdrag. Disse oppdragene varierer i omfang og art, og kan innebære alt fra umiddelbar krisehåndtering til langsiktig utviklingsarbeid.
  • IUG Norge ble etablert i 2011 og er tilknyttet Ingeniører Uten Grenser globalt, gjennom Engineers Without Borders (EWB). http://ewb-international.com/
     
Nyenga Uganda UA 6193 MatsKahlstrom 2000x1100