Ingeniører uten grenser (IUG) er en interesseorganisasjon som fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. NGI har siden januar 2016 hatt en samarbeidsavtale med IUG Norge. Denne samarbeidsavtalen innebærer ikke bare støtte i form av økonomisk finansiering, men også ingeniørkompetanse gjennom arbeidskraft hvor NGIere i regi av IUG drar ut og støtter bistandsprosjekter.

NGIs kompetanse dekker alt som innebærer jord, berg og snø og påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. For NGI handler det om å forske og utvikle løsninger for samfunnet, slik at vi bygger, bor og ferdes på sikker grunn. Dette er nøkkelkompetanser i bistandsprosjekter hvor rent vann, strøm og infrastruktur ofte står sentralt.

NGIere gir tilbake til samfunnet

Spesialistene fra NGI som utfører oppdrag i utlandet i samarbeid med IUG får muligheten til å bruke sin tekniske bakgrunn til å gjøre en forskjell i andre menneskers liv.  

NGI ønsker å oppfordre våre ansatte til å bidra med ingeniørfaglig bistandsarbeid ved å legge til rette for at hver enkelt kan reise ut på oppdrag. Dette styrker også den faglige utviklingen av medarbeiderne, og bidrar til kontinuerlig kompetanseheving.
 

 

FAKTA:

  • Ingeniører Uten Grenser (IUG) fremmer utvikling gjennom å formidle ingeniørkompetanse til norske bistandsorganisasjoner. http://www.iug.no/
  • IUG driver ikke egne bistandsprosjekter, men hjelper andre bistandsorganisasjoner med konkrete oppdrag. Disse oppdragene varierer i omfang og art, og kan innebære alt fra umiddelbar krisehåndtering til langsiktig utviklingsarbeid.
  • IUG Norge ble etablert i 2011 og er tilknyttet Ingeniører Uten Grenser globalt, gjennom Engineers Without Borders (EWB). http://ewb-international.com/
     
Nyenga Uganda UA 6193 MatsKahlstrom 2000x1100