NGIs eksperter og fagekspertise er etterspurt i store deler av verden. NGI Houston jobber med en rekke ledende aktører innen offshore energi og bidrar kontinuerlig med viten og erfaring opparbeidet som deltaker i internasjonale prosjekter siden 1950.

Vår tilknytning til USA og til Texas kommer også til uttrykk på flere måter. NGI har blant annet signert en intensjonsavtale for vitenskapelig utveksling og samarbeid med University of Texas i Austin (UT). De tre NGI-pionerene, Knut H. Andersen, Rune Dyvik og Per Sparrevik, ble i 2015 opptatt i Offshore Energy Center’s Hall of Fame i Galveston, Texas, USA for sitt arbeid med sugeankerteknologien (sugebøtte og sugeanker).

Ledende geoteknisk ekspertise

NGIs ingeniører i Houston samarbeider med NGI Oslo, som er det største senteret for geoteknikk i Norge og et av verdens ledende sentre for geoteknisk ekspertise. Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale selskaper og vitenskapelige institusjoner. Via oppdragsforskning, utviklingsprosjekter og deltakelse i internasjonale komiteer og ekspertpanel bidrar NGIs til innovasjon og kostnadseffektive løsninger.

Fordi vi er i stand til å kombinere topp ekspertise fra forskjellige spesialiteter i geovitenskapene, kan vi tilby et bredt utvalg av tjenester. Våre erfaringer fra utfordrende prosjekter og de siste nyvinningene i byggemetoder og byggeutstyr gir oss et unikt grunnlag for å tilby våre kunder de mest oppdaterte løsningene.

Ekspertiseområder

  • Planlegge og delta i feltundersøkelser, inkludert seismisk kartlegging.
  • Laboratorietesting av jordprøver, inkludert rapportering med evaluering og anbefaling av jordparametere for geoteknisk analyse og prosjektering.
  • Utforming, analyse og prosjektering av både grunne og dype fundamenteringsløsninger. Eksempler er FEM-analyse av sugeankre og rammede peler.
  • Analyse og vurdering av fundamenters dynamikk og stivhetsrespons, ved hjelp av NGIs jordmodeller.
  • Setnings- og konsolideringsanalyse for dype fundamenter ved hjelp av elementmetoden (FEM).
  • Risikoanalyse, for eksempel av geologiske farer som undervannsskred, gasshydrater og jordskjelv.
  • Jorddynamikk, inkludert seismisk respons.
  • Analyse og evaluering av samvirke mellom jord og konstruksjon.
  • Representere klienter, for eksempel ved grunnundersøkelser, samt installasjon av offshore fundamenter.