NGI Etiske retningslinjer Etisk navigasjonshjul

Ved å følge reglene og forventningene i NGIs Etiske Retningslinjer, bidrar vi til at NGI fortsetter å være anerkjent og respektert som det unike forskningsinstituttet vi er. Som ansatte, innleide eller på annen måte tilknyttet NGI, forplikter vi oss fullt ut til å følge de Etiske Retningslinjene og sikrer dermed at NGI befester sin posisjon: på sikker grunn!

Lars Andresen
Administrerende Direktør

Last ned PDF-versjon