Dagens NGI-bygg er fra 1966. Bygget møter ikke dagens behov for NGI. Vi har rett og slett vokst oss ut av bygningen!

At vi mangler plass, er synlig også fra utsiden. På tomta, som NGI eier, har vi store lagerkontainere og maskiner stående. Mye av tomta brukes i dag også til parkeringsplass. Vi ønsker å utnytte tomta vår, som er regulert til næringsrettet virksomhet, bedre.

Ønsker å rive og bygge nytt

NGI har i reguleringsforslaget skrevet at det er nødvendig å rive eksisterende bygg for å bygge en ny campus som vil ha plass til NGI, andre forskningsinstitusjoner og relevant næringsliv. Bygget vi har i dag er dessverre lite fleksibelt for framtidens løsninger, og har ikke muligheter for areal i første etasje til butikker, kafeer og restauranter slik det nye bygget vil ha.

Det nye bygget skal med andre ord ikke bare være en oppgradering av kontorlokalene til NGI i Oslo. NGI har visjoner og ønsker om at bygget skal bidra til et levende campusområde som tiltrekker seg viktig kompetanse og utvikler Ullevål som aktivt bydelssenter.

Bidrag til bydelen

Ved at NGI river eksisterende bygg og bygger Campus Ullevål, vil deler av tomta bli tilgjengelig for publikum. All parkering på bakkeplan forsvinner, og det vil komme et offentlig torg og utadrettet næringsvirksomhet på bakkeplan som kafeer, restaurant og småbutikker.

Bygget mot Ringveien vil skjerme torget og bydelssenteret mot støy og svevestøv fra veien.

Mot vest og kolonihagen planlegger vi å gjøre overgangen mellom vår tomt og kolonihagen penere enn i dag. Her vil det bli et miljølokk og beplantning for å bedre utsynet til bygget fra kolonihagen. NGI har invitert kolonihagen til et samarbeid og dialog for å finne gode løsninger.

Målene for Campus Ullevål

For å oppsummere så ønsker vi at Campus Ullevål skal:

  • være et godt sted for et samlet NGI i Oslo
  • bidra til å utvikle og forbedre NGI som selskap
  • være en forskning- og næringslivcampus som tiltrekker seg spennende leietakere og framtidige ansatte
  • ha en sterk miljø- og teknologiprofil som er tilpasset framtidens måte å jobbe på
  • være et sentralt kunnskapssenter i innovasjonsdistriktet Oslo Science City.