Vårt samfunnsansvar er å finne gode og bærekraftige løsninger for bygging av infrastruktur på land og til havs. Vi utvikler løsninger innen miljøteknologi, forurenset grunn og naturfarer – som jord- og snøskred.  Vår kunnskap og teknologi skal komme til nytte og sikre at vi bygger samfunnet vårt på sikker grunn.