NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Ny satsning i USA

Etter mer enn 14 års tilstedeværelse i Houston, Texas, utvider NGI nå markedsområdene i USA med oppkjøpet av avansert geoteknisk laboratorium.


 

Larvik-Lardal først med pilotprosjekt for klimaendringer

Hvordan vil kommunene bli rammet av flom, skred, ekstrem nedbør, stormflo og havnivåstigning i årene som kommer? Hvordan sikre mennesker, bebyggelse og infrastruktur mot følgene av fremtidens klimaendringer? Tirsdag 13. september 2016 presenterte NGI en rapport om klimaendringer og lokale utfordringer på et seminar i Larvik kommune.


 

Sommerjobb-forsker på mikroplast

- Jeg ville utfordre meg selv, og i søknaden om sommerjobb på NGI foreslo jeg hvilken avdeling som ville være mest aktuell for meg, sier Linn. Resultatet ble deltakelse og bidrag til banebrytende forskning på mikroplast – interessant, engasjerende og morsomt!


 

Vellykket worskhop om offshore vindenergi i Boston

I samarbeid med University of Massachusetts Amherst organiserte NGI en geoteknikk-workshop i Boston om offshore vindenergi, den 26. april 2016. Workshop-en var i sammenheng med det gryende markedet for offshore vind-energi i USA.


 

Intensjonsavtale med University of Texas Austin

NGI og University of Texas Austin (UT) signerte tirsdag 10 november en intensjonsavtale (Memorandum of Understanding - MoU) for vitenskapelig samarbeid og utveksling.


 

Workshop - Geoteknikk for brønnstabilitet

I samarbeid med Universitetet i Texas Austin og Texas A&M arrangerte NGI et seminar under tittelen "Geotechnical Input to Well Integrity Assessment". Temaet var konsentrert om samspillet mellom jord og rørledning. 


 

Reisebrev fra Down Under

Hvert år er NGI vert for en del sommerstudenter som får prøve seg med reelle arbeidsoppgaver for kunder og samarbeidspartnere. Sommeren 2016 var intet unntak, bortsett fra at en heldig sommerstudent, Birgitte Dahl, fikk muligheten for å jobbe på kontoret vårt i Perth, Australia. Les hennes erfaringer som sommerstudent Down Under her.


 

Sørger for at Ringeriksbanen kommer på skinner

Et av de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel i Norge, den nye Ringeriksbanen mellom Sandvika, Skaret og Hønefoss, har blitt formalisert. NGI er med som underleverandør for å sørge for at prosjektet bygges på sikker grunn.


 

Fra sur elv til glad laks

Avrenning fra nedlagte gruver er ofte sur, med høyt innhold av miljøgifter. I Folldal, ved foten av Rondane, bidrar NGI til å finne løsninger som kan få laksen tilbake i elva. 


 

Sommerjobb i skog og mark

To av NGIs sommerstudenter, Christian og Marit, har jobbet på avdelingen Landfundamentering i løpet av sommeren, og det har gitt praktisk erfaring med geoteknikk-faget og masse frisk luft!

 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |