NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Hvordan kan vi trygt fange og lagre karbondioksid?

Forskere ved NGI har bidratt til en nyskapende overvåkingsmetode som kan brukes til å oppdage om det lekker CO2 under havbunnen ved karbonfangstområder. Dette vil dermed gjøre CCS (Carbon Capture and Storage) tryggere.


 

Helt avhengig av snøskredvarslingen

Hver morgen mottar en rekke personer med sikkerhetsansvar snøskredvarsel fra NGI. 1. desember startet vinterens varslingssesong.  NGI driver overvåking og snøskredvarsling på lokalt og regionalt nivå på oppdrag fra private og offentlige kunder. Dette er en abonnementstjeneste som dekker hele landet og er åpen for alle.


 

Fortsatt god tilstand i Oslo havn etter opprydding

Sjøbunnen i Indre Oslofjord tilfredsstiller fortsatt målene for oppryddingen som ble ferdig i 2011. Det viser en rapport fra NGI og DNV-GL om overvåking av den kjemiske og biologiske tilstanden i Oslo Havn.


 

Norges dypeste byggegrop overvåkes minutt for minutt

Byggegropen til nye E16 nord for Sandvika er så stor og dyp, at den beskyttende støtteveggen rager like høyt som en 10-etasjes bygning. På toppen går biltrafikken.


 

Sikrer adgang til Jotunheimen for alle

En ny bru over Fantesteinvatnet ved Sognefjellshytta tilrettelegges også for forflytningshemmede, og sikrer dermed en spektakulær opplevelse av Jotunheimen nasjonalpark for alle.


 

Sårbare vikingskip skal reddes for ettertiden

Mange av de enestående skattene fra Osebergfunnet er så skjøre at eksperter må undersøke hva de tåler av vibrasjoner. Når det skal bygges et nytt, moderne museum inntil det nåværende vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo, er det derfor svært viktig at alt går stille for seg.


 

NGI Perth feirer to-års jubileum

Kunder, partnere og kollegaer fra ingeniørvirksomheter i Perth feiret to-års jubileet til NGIs australske datterselskap på Elizabeth-kaien i Perth 2. November 2016. 


 

Omfattende tiltak for å stoppe snøskred på Island

Island har de siste 20 årene gjennomført en storstilt utbygging av sikringstiltak mot snøskred. Innen år 2020 skal etter planen alle større, kjente skredfarlige steder være fysisk sikret. NGI har bidratt med risikovurdering og farekartlegging.


 

Rushtidstrafikk på sikker grunn i Trondheim

Daglig passerer mer enn 30 000 biler på E6 i hver retning mellom Melhus og Trondheim, og det danner seg ofte lange køer. En ny 8 km firefelts motorvei skal derfor stå klar våren 2019, men kvikkleiregrunnen må først stabiliseres med hjelp fra NGIs eksperter.


 

Hvilken effekt har kjemikalier på drikkevannet vårt?

Moderne samfunn er i stor grad avhengig av å bruke kjemiske stoffer til produksjon, landbruk og bakterieforebyggelse. Men hvilken effekt har disse stoffene på råvann innen dette hentes opp, behandles og gjøres om til drikkevann?

 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |