NGI|

Nyheter

Her finner du aktuelle saker og pressemeldinger fra NGI. Nederst på siden finner du pressekontakten vår.

 

 

På 19th ICSMGE i Seoul

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) holder sin internasjonale konferanse (ICSMGE) hvert fjerde år. 19th ICSMGE holdes i Seoul, Korea 17 - 22 september 2017 på COEX Convention Centre. Dette er en av de viktigste møteplassene for forskere og profesjonelle utøvere av geoteknikkfaget, og NGI deltar. Både med presentasjon av foredrag, på stand (booth 47) og ansvarlig for en egen workshop på konferansen. 


 

Prisvinnende vakker rassikring i Lofoten

Utfordringene er mange når Statens vegvesen skal sikre veiforbindelser gjennom fjord- og fjellandskaper. Ikke bare skal mennesker ferdes trygt under stupbratte fjellsider utsatt for steinsprang og snøskred. Veianleggene skal helst også være vakre å se på og gli inn i naturen, og gi en god opplevelse for alle reisende.


 

Gjennom berg skal landet bygges

Uten tunneler og bergrom ville ikke det moderne Norge ha fungert. Storstilt utbygging av samferdsel og infrastruktur har gitt landet enestående erfaring og kompetanse. Resultatet er noen av verdens lengste undersjøiske veitunneler og en rekke kraftstasjoner, idrettshaller og renseanlegg som er bygget i fjell.


 

Kartlegger grunnen med helikopter og kunstig intelligens

Ny teknologi bidrar til betydelig reduksjon av behovet for grunnboringer i forbindelse med store infrastrukturprosjekter. Geoteknisk bruk av nye målemetoder kombinert med kunstig intelligens forenkler feltarbeidet og gir samtidig mer nøyaktig og detaljert informasjon. Teknologien er allerede tatt i bruk, blant annet på prosjektet Ringeriksbanen.


 

Sikrer trygg drift av Europas største gruvedam

Verden trenger kobber. Men når kobber utvinnes i stor skala, blir det enorme restmasser fra gruvedriften som utgjør en potensiell forurensningskilde.


 

Bedre miljøovervåkning offshore med ny norsk teknologi

Risiko for utslipp og lekkasjer fra offshore olje- og gassproduksjon er en stor utfordring og miljøfare. En ny metode for måling av olje-konsentrasjon i vann basert på forskning og utvikling, kan bidra til å forhindre katastrofer, med store økonomiske og miljømessige konsekvenser.


 

En uke med olje, gass og offshore vind i Houston, Texas

Eksperter og ledere fra hele verden samlet seg i Houston, Texas, til den årlige Offshore Technology Conference (OTC) tidlig i mai 2017. Eksperter fra NGIs kontorer i både Houston, Perth og Oslo var til stede i Texas i år, og med det også et nytt fokus på offshore vind. 


 

Fatalt kvikkleireskred krevde eksperthjelp

I over 20 år hadde Norge vært forskånet fra kvikkeleireskred som tok menneskeliv. Men en torsdag i november 2016 skjedde det på ny en katastrofe, denne gang i Sørum kommune i Akershus.


 

Hvor kommer miljøgiftene i Tyrifjorden fra?

I 2014 og 2015 fant Miljødirektoratet at PFOS-nivåene i fisk fra Tyrifjorden var 20 og 45 ganger høyere enn gjennomsnittet i fisk fra henholdsvis Mjøsa og Randsfjorden. Direktoratet har derfor satt i gang et prosjekt som skal avdekke utslippskildene.


 

Tilbakeblikk på 2016

I 2016 var NGI involvert i mer enn 1000 spennende prosjekter i inn- og utland. Fra store og veldig synlige prosjekter i millionklassen, til mindre prosjekter som er med på å gjøre en stor forskjell for våre kunder og samarbeidspartnere.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |