NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

Forskningsinstitutter vil utrede mulighetene for utvidet samarbeid

NGI, NILU, NIVA og IFE vil utrede mulige samarbeidsmodeller. Innen 1. juli 2021 vil instituttene konkludere på drøftingene.


 

Skal utvikle dronebaserte grunnundersøkelser

Norges Geotekniske Institutts (NGI) teknologi spinn-off EMerald Geomodelling skal videreutvikle et dronebasert system for Luftboren elektromagnetiske (AEM)-undersøkelser og pilotere dette over de neste tre årene.


 

Milliarder å spare på å ta i bruk metoder og verktøy som reduserer setningsskader

Setningsskader forårsaket av byggegroper er beregnet å koste milliarder av kroner hvert år. Sammen med bygg- og anleggsbransjen har NGI utviklet metoder og verktøy som kan redusere skadene. – Nå må bransjen ta resultatene i bruk. Det må lønne seg å bruke de metodene som er mest skånsomme, sier Arne Engen i Norconsult.


 

NGI sikrer at vindparken Dogger Bank står på sikker grunn

I september kunngjorde Equinor og SSE Renewables den første ordren av GE Renewable Energy sine 13 megawatt Haliade-X turbiner. Turbinene blir brukt i de to første fasene av verdens største havvindpark, Dogger Bank. NGI - Norges Geotekniske Institutt utfører geoteknisk prosjektering, som bidrar til å sikre at de gigantiske vindturbinene blir bygd på sikker grunn.


 

Verdens største snø- og snøskredkonferanse til Norge

Verdens største snø- og snøskredkonferanse, ISSW, er tildelt Norge og Tromsø for 2024. Hvordan klimaendringer påvirker snø og usikkerhet knyttet til snøskredulykker er to viktige temaer for konferansen.


 

Statsbudsjettet 2021: Mer penger til forskning og utvikling

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling. Det er en økning på fem prosent fra 2020.– Statlig støtte til FoU er særlig viktig nå, sier NGIs Lars Andresen.


 

NGI vant innovasjonsprosjekt for døgnkontinuerlig miljøovervåking av anleggsprosjekter

Bærum kommune inngår kontrakt med NGI om å utvikle og levere et system som kontinuerlig måler miljøbelastning rundt anleggsplasser. Overvåkingssystemet vil gjøre det mulig å iverksette tiltak umiddelbart.


 

Bedre skredvarsling med økt kunnskap om vanntrykket i grunnen

Måling av vanntrykket i grunnen, poretrykket, sammen med regionale nedbørsmålinger kan gi sikrere varsling av jord– og flomskred lokalt.


 

Ny NGI-båt for å overvåke og kartlegge sjøbunnen

Tidligere måtte NGI leie inn båt og utstyr for å overvåke og ta prøver av det marine miljøet. Med en topp utstyrt 23 fot stor katamaran kan NGI nå både forske og ta større oppdrag selv.


 

Topptung lansering av Oslo Science City

– De som lykkes med å utvikle samfunnet sitt, har turt å tenke nytt. De har turt å investere i en framtid, turt å ta sjanser. Det gjør også dere i Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, sa statsminister Erna Solberg på lanseringen til Oslo Science City onsdag 19. august.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |