NGI|

Nyheter

Her finner du historier, nyheter og pressemeldinger fra NGIs verden. Les mer om våre mange prosjekter i inn- og utland. Har du lyst til å vite mer er det bare å ta kontakt!

 

 

COVID-19-pandemi medførte reduksjon i seismisk støy

Forskning publisert i tidsskriftet Science har vist at nedstengnings-tiltak for å bekjempe spredning av COVID-19 førte til 50% reduksjon i seismisk støy observert rundt om i verden tidlig til midten av 2020.


 

earthresQue – nytt SFI

NGI er aktiv partner og bidragsyter til et nytt senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), kalt earthresQue. Senteret skal finne bedre løsninger for bærekraftig håndtering og bruk av overskuddsmasser og avfall. Det nye senteret ledes av NMBU.


 

Risiko- og sårbarhetsvurdering i tidlig planfase

Planfasen for store veiprosjekter inkluderer grundige analyser og undersøkelser av risiko- og sårbarhet for naturfarer. På oppdrag fra Nye Veier AS har NGI har utarbeidet en GIS-basert metodikk for slike analyser og vurderinger.


 

Kalk bidrar til bærekraft

For å redusere negative klimaeffekter ved bruk av kalk-sement-forsterkning av leirgrunn har NGI bidratt i et utviklingsprosjekt for å øke kunnskapen om bruk av brent kalk og kalk-sement. Dette har resultert i positive resultater for både klima og byggebransjen.


 

Kontrakt for Vattenfalls Kriegers Flak Offshore Wind Farm

NGI - Norges Geotekniske Institutt, har vunnet kontrakten for strukturovervåking på Vattenfalls danske Kriegers Flak Offshore Wind Farm i Østersjøen.


 

Kontrakt for Ørsted's Hornsea 02 – strukturovervåking

NGI – Norges Geotekniske Institutt, har vunnet kontrakten for strukturovervåking ved Ørsteds Hornsea 02 vindpark i Storbritannia.


 

Da Norge ble stille

Da korona-pandemien rammet Norge stoppet landet nesten opp. Det så vi tydelig på bildene av tomme gater og i ledighetsstatistikken. Men vi så også tegn på at Norge stoppet opp andre steder. Jorden rystet målbart mindre i Norge da vi begynte å holde oss hjemme og holde avstand.


 

NGI er operativ i korona-situasjonen

Myndighetene har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Dette tar vi i NGI på alvor, og følger råd og tiltak. Samtidig opprettholder vi driften, også på våre laboratorier i Oslo og Houston. Målsettingen vår er at vi utfører arbeid for våre oppdragsgivere så langt det er mulig.


 

Catalina Cardona ny president for NGI Houston

Catalina Cardona har blitt president for NGI Houston. Hun tiltrådte i sin nye stilling 1. januar 2020.


 

PFAS-workshop 11 februar

Sist tirsdag holdt NGI en workshop for brukergruppen som er med i forskningsprosjektet PFOSlo. Prosjektet har som mål å se på effekter av poly- og perfluorerte stoffer (PFAS) på miljø og human helse.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |