- Med dette samarbeidet skal vi sammen jobbe for å håndtere relevante utfordringer knyttet til klimaendringer og samfunnsutvikling på Svalbard og i polare strøk for øvrig, sier direktør naturfare i NGI, Dominik Lang.

Avtalen innebærer at NGI og UNIS vil samarbeide om undervisning, forskning og kompetansebygging innen tekniske geofag som geologi, geofysikk, geoteknikk og miljøteknikk. Partnere skal spesielt se på potensialet for utvikling av kunnskap og teknologi av høy samfunnsrelevans tilpasset arktiske forhold.

-Utfordringene som følge av de raske klimaendringene, gjør at UNIS ønsker å styrke samarbeidet med NGI for å gjøre UNIS sin grunnforskningskompetanse i arktisk naturvitenskap og teknologi mer samfunnsrelevant. Opptining av permafrost, landskapsendringer og skredproblematikk gjør at vi trenger mer kunnskap om konstruksjonsteknologi og utvikling av observasjonssystemer for å sikre Svalbardsamfunnet mot nye naturfarer, sier administrerende direktør ved UNIS, Jøran Moen.

Gjensidig kunnskapsutveksling

NGIs eksperter vil bidra med undervisning i gjesteforeleserordningen på UNIS og medveiledning av studenter på master- og doktorgradsnivå. UNIS på sin side skaper muligheter for NGI til å styrke sine aktiviteter innen akademia, polarforskning og praktisk bruk av kompetansen sin for å løse polare problemstillinger.

Partene planlegger også å samarbeide om forskningssøknader som krever spesialkompetanse for å løse samfunnsutfordringer på Svalbard.

Formaliserer og intensiverer samarbeidet

- NGI og UNIS har i mange år hatt god kontakt. Denne intensjonsavtalen formaliserer og intensiverer samarbeidet. Det betyr at vi får et bedre grunnlag for gjensidig kunnskapsutveksling og styrkning av kompetansen innenfor utfordringer som vi møter i polare strøk, sier Moen.

NGIs naturfaredirektør er svært fornøyd at avtalen kom i stand:

- Denne avtalen er historisk for NGI. Vi får anledning til å bidra med vår spesialkompetanse innenfor geofag, samtidig som vi får jobbe tettere med UNIS som er eksperter på utfordringene i polare strøk. Vi ser fram til dette samarbeidet og vi har stor tro på at vi i fellesskap kan utvikle unik kunnskap for å løse geofaglige utfordringer i polare strøk, sier Lang.

________

Dette er NGI
NGI er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag som integrerer geoteknisk, geologisk og geofysisk ekspertise.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Øydis U. Castberg, tlf 94 80 31 52

Dette er UNIS
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er verdens nordligste høyere utdanningsinstitusjon, lokalisert i Longyearbyen på 78º N. UNIS tilbyr kurs av høy kvalitet på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi.

Kontakt: Kommunikasjonssjef Eva Therese Jenssen, tlf 975 26 931


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.