1. januar la NGI fram rapporter om grunnundersøkelser, geotekniske vurderinger og sikringstiltak i skredområdet i Gjerdrum. I tillegg blir nå det fysiske saksarkivet, korrespondanse med utbygger og kommune og annen dokumentasjon gått gjennom. Det er et omfattende arbeid. Byggesaken går tilbake til 2003. Siden da har det vært en utvikling av regelverk og praksis knyttet til prosjektering, utførelse og kontroll.  

–  Vi bistår nå i en pågående redningsoperasjon og trenger tid til å få oversikt. Vi vil stille det vi har av dokumentasjon tilgjengelig for den brede gjennomgangen av saken som er varslet. Vi mener det er for tidlig å spekulere i årsaken til skredet. Vi ser fram hva en slik gjennomgang kan gi av årsak og læringsier Andresen. 

NGI har to borerigger i Gjerdrum. – Vårt fokus er å bistå i den redningsarbeidet som fortsatt pågår, sier Lars Andresen, administrerende direktør ved NGI, som sammen med kollegaene Tim Hoff-Lund Sørensen og Don Terje Kristiansen bistår i rednings- og sikringsarbeidet. Foto: NGI.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


LENKER:
Se her for mer informasjon