I oppropet ber forskerne om at det blir etablert et internasjonalt forskningspanel for tiltak mot kjemikalier, avfall og forurensing. Forskerne er ansatt ved 27 norske universiteter og forskningsinstitutt.

«Det norske vitenskapsmiljøets mening er klar», sier forskerne som står bak brevet.

«Vi ser et presserende behov for at FN oppretter et internasjonalt panel med et lignende mandat som FNs klimapanel (IPCC) og FNs naturpanel (IPBES)».

De slår videre fast at etablering av et slikt panel er avgjørende for å møte den globale trusselen relatert til økende forurensninger av kjemikalier og avfall.

FNs miljøforsamling som avgjør

Etableringen av dette panelet skal diskuteres og stemmes over i FNs miljøforsamling (UNEA5.2), som holdes i Nairobi, Kenya 28. februar – 2. mars 2022 og som ledes av Klima- og miljøminister Barth Eide. Ifølge forskerne gir dette en utmerket mulighet til å vise Norges sterke internasjonale engasjement for å beskytte naturmiljøet og menneskers helse.

«Under utformingen av brevet fikk vi vite at både klima- og miljøminister Barth Eide og den norske regjeringen støtter opprettelsen av et forurensningspanel», sier forskerne, «og vi er veldig glade for å høre dette. Likevel er det viktig å publisere dette brevet for å vise det norske vitenskapsmiljøets støtte til den norske regjeringens standpunkt».

Over 2000 forskere globalt

Andre land som støtter opprettelsen av et forurensningspanel [2] er bl.a. Østerrike, Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sverige, Sveits, Storbritannia og Uruguay».

Totalt har over 2000 forskere over hele verden signert oppropet for å støtte etableringen av dette internasjonale panelet [3].

«Vi er i godt selskap. Våre kolleger i flere andre land har signert lignende brev». Totalt har over 2000 forskere over hele verden signert oppropet for å støtte etableringen av dette internasjonale panelet 

«Et klart signal fra det internasjonale forskningsmiljøet er at gjeldende internasjonale rammeverk er ineffektive i å forhindre denne typen forurensning, og at kunnskapsbasert handling er nødvendig på globalt nivå», sier forskerne.

Forskerne som står bak brevet er:

Hans Peter Arp, Tekniske Ekspert, NGI, Professor II, NTNU (Environmental Chemist)
Bert van Bavel, Sjefsforsker, NIVA (Analytical Chemist)
Andy Booth, Sjefsforsker, SINTEF Ocean (Environmental Chemist)
Claudia Halsband, Seksjonsleder, Akvaplan-niva (Marine Ecologist)
Dorte Herzke, Seniorforsker, NILU, Associate Professor II, UiT (Environmental Chemist)
Bjørn Munro Jenssen, Professor, NTNU, UNIS (Environmental Toxicologist)
Amy Lusher, Forsker, NIVA, Associate Professor II, UiB (Marine Biologist)
Thomas Maes, Seniorforsker, GRID Arendal (Pollution Scientist)
Luca Nizzetto, Seniorforsker, NIVA (Environmental Chemist)
Martin Wagner, Associate Professor, NTNU (Environmental Toxicologist)

Kontakter:

Hans Peter Arp (Hans.Peter.Arp@ngi.no) – NGI Oslo, NTNU Trondheim
Bert van Bavel (bert.vanbavel@niva.no) - NIVA Oslo
Andy Booth (andy.booth@sintef.no) -SINTEF Oceans Trondheim
Claudia Halsband (clh@akvaplan.niva.no) - Akvaplan-niva Tromsø
Dorte Herzke (dhe@nilu.no) - NILU Tromsø
Bjørn Munro Jenssen (bjorn.munro.jenssen@ntnu.no) - NTNU Trondheim
Amy Lusher (amy.lusher@niva.no) - NIVA Oslo
Thomas Maes (thomas.maes@grida.no) - GRID-Arendal,
Luca Nizzetto (luca.nizzetto@niva.no) - NIVA Oslo
Martin Wagner (martin.wagner@ntnu.no) - NTNU Trondheim


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


DOKUMENTER:
https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00991/164bebe8-21c6-4c82-ad3f-fc68e10979ee.pdf
https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00223/dcf02a96-231d-4c72-94d5-afc7b4609ef0.pdf