– Fra 28. februar gleder vi oss til å ta imot ansatte, samarbeidspartnere og andre besøkende i de nyoppussede, midlertidige lokalene i Nydalen, sier administrerende direktør for NGI, Lars Andresen.

Flytter og reetablerer laboratorier og spesialrom

NGI, som er et uavhengig, internasjonalt senter for forskning, utvikling og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag, har i dag laboratorier, forsøkshall for modellforsøk og annen teknisk forskningsinfrastruktur i Sognsveien.

– Laboratoriene, der det gjøres geotekniske, bergmekaniske og miljøgeotekniske undersøkelser, er grunnpillarer i vår virksomhet. Laboratoriene brukes til et bredt spenn av samfunnsnyttige oppgaver, som kartlegging av kvikkleire, fundamentering av havvindkonstruksjoner og å kartlegge forurensing i grunnen. Det er derfor svært viktig for oss å flytte og reetablerer disse aktivitetene i Sandakerveien 140 uten for mye driftsstans, sier Andresen.

Bygger Campus Ullevål

Illustrasjonsfoto av planlagt Campus Ullevål

Dagens NGI-bygg i Sognsveien 72 er fra 1966. Her ønsker NGI å bygge forsknings- og innovasjonscampusen, Campus Ullevål, med 1500 arbeidsplasser. Campus Ullevål vil være en sentral del av Norges første innovasjonsdistrikt, Oslo Science City, som nå bygges opp i området mellom Marienlyst og Ullevål, nordvest for Oslo sentrum.

– Selv om det er med et visst vemod at vi flytter fra NGI-bygget i Sognsveien, mener vi det er helt riktig å bygge et nytt og framtidsrettet bygg. Både NGI, og NIVA som vil være en stor leietager i bygget, har behov for mer plass. Bygget vil være et multifunksjonsbygg med åpning for publikum på grunnplan og med en sterk miljø- og teknologiprofil. Målet er at dette skal være en attraktiv forsknings- og næringslivscampus for hvor folk møtes, idéer skapes og innovasjoner utvikles i samspill mellom mange leietakere og ansatte, sier Andresen.

Tester ut fleksibelt arbeidsplasskonsept

I Sandakerveien 140 vil NGI prøve ut et fleksibelt arbeidsplasskonsept, der de ansatte velger arbeidsplass og arbeidssone ut fra hvilken arbeidsoppgave de skal utføre. Erfaringene vil NGI ta med seg inn i planleggingen av arbeidsplasskonsept for Campus Ullevål.

– Pandemien har endret arbeidslivet, og de beste løsningene tror jeg ikke er klart for noen i dag. Men vi ønsker alle fleksibilitet og stor grad av autonomi. Samtidig blir det viktig å organisere arbeidsplassen slik at den støtter opp om motivasjon, trivsel og verdiskaping og et godt samspill mellom kunder, samarbeidspartnere, gjester og studenter. Det skal vi jobbe hardt for å få bra til i Sandakerveien 140, sier Andresen.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.