Omfanget av kontrakten er design, produksjon og installasjon for instrumentering av seks offshore vindturbiner (OWT) for overvåking av monopel-fundament (MP), Transition Piece (TP) og vindturbin generator (WTG) tårn.

Hornsea 02 havvindpark 89 km utenfor Yorkshire-kysten i Nordsjøen er designet for å drive godt over 1,3 millioner husstander når havvind-feltet er ferdig. Hornsea 02 vil ha en kapasitet på 1,4 GW, dekker et havområde på 462 km² og er planlagt å være i full drift i 2022.

Instrumenteringssystemene som NGI skal levere vil gi data for å overvåke strukturene under installasjons- og oppstartsfasen, og gjennom hele levetiden av installasjonene med vindturbiner. Måledataene blir automatisk overført til land for videre analyse ved gitte intervaller. Installasjonsfasen på verft planlegges ferdigstilt senere i år, og endelig offshore installasjon og igangkjøring er satt til 2022.

- Vi er glade for at Ørsted har tildelt denne kontrakten til NGI og våre underleverandører. Dette er en kontrakt vunnet i skarp internasjonal konkurranse. Vi tror at NGIs merittliste med Ørsted gjennom mange år, med levering av komplekse instrumenterings- og overvåkningssystemer til flere av Ørsteds havvindparker rundt om i verden, har skapt tillit til vår evne til å levere høykvalitets operative løsninger i henhold til avtale, sier Kristoffer Skau, NGIs Direktør for GeoData og teknologi.

NGI har jobbet innen markedet for offshore vind de siste 15 årene. Vi har bygd på vår erfaring fra instrumentering og overvåking av offshore-strukturer for olje- og gassindustrien. Allerede på 1970-tallet utviklet NGI den første generasjonen av fundament- og strukturovervåkningssystemer for de store gravitasjonsplattformene i betong (Condeep) i Nordsjøen - hvorav noen målesystemer fortsatt er i operasjonell drift.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


PRESSE:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/kontrakt-for-orsteds-hornsea-02-strukturovervaking?publisherId=17847189&releaseId=17884748