– Kirsti vil bli en viktig støttespiller for å løfte NGIs kompetanse, innsats og volum innen forskning og utvikling, sier NGIs direktør for Strategisk utvikling, Anne Kibsgaard.

Anker-Nilssen har doktorgrad innen plantevitenskap og lang arbeidserfaring med forskningsadministrasjon og forskningspolitikk fra blant annet Forskningsrådet.

– Jeg har valgt å jobbe i NGI fordi jeg synes det virker som et selskap som har et veldig relevant samfunnsoppdrag. I tillegg så byr stillingen som FoU-sjef på utfordringer som passer godt til den bakgrunnen jeg har fra tidligere, sier Anker-Nilssen.

FoU-sjef med solid bakgrunn

Før hun startet ved NGI jobbet Anker-Nilssen som seniorrådgiver i Landbruks- og matdepartementet, med oppgaver knyttet til forsknings-, innovasjons- og utdanningspolitikk og med særlig ansvar for å følge opp departementets internasjonale forskningsansvar.

– Som FoU-sjef har jeg lyst til å bidra til at forskerne får max ut av tiden sin når de skrive søknader, og at systemene rundt er på plass slik at vi får enda høyere suksess både nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen som FoU-sjef ved NGI er organisert under stabsområdet Strategisk utvikling.

– Kirsti har et stort nettverk og god oversikt over forskningssystemet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er glade for å ha fått Kirsti som NGIs første FoU-sjef, sier Kibsgaard.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.