Leder for ekspertgruppa for Hennsetskredet, administrerende direktør for NGI - Norges Geotekniske Institutt, Lars Andresen, inviterer til pressekonferanse. Andresen vil fortelle hva ekspertgruppa mener var de utløsende årsakene for skredet, og han vil overlevere ekspertgruppas årsaksrapport til Statens Vegvesen.

Ekspertgruppa som har utarbeidet rapporten om årsaken til skredet fredag 2. september 2022 består av leder Lars Andresen (NGI), Anders Beitnes, Johan Arnt Vatnan, Arnstein Watn og Ingrid Havnen (NVE).

Prosjektdirektør Ove Nesje fra Statens Vegvesen vil være der til å ta imot rapporten.

Ekspertgruppa vil fortsette arbeidet med å utarbeide en rapport med forslag til lærings- og forbedringspunkter. Denne rapporten vil presenteres før påske 2023.

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 12. desember klokka 12:00

Sted: Amfiet på NINA-huset, Høgskoleringen 9, 7034 Trondheim

Klikk her for påmelding

Oppmøte seinest 11:45.

Pressekonferansen vil bli overført digitalt på NGIs YouTube-kanal: https://www.youtube.com/@NGIInfo

Spørsmål?
Har du spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonssjef i NGI,
Øydis U. Castberg på telefon 94 80 31 52 eller e-post oydis.castberg@ngi.no


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.