Fra 28. november til 2. desember 2022 startet de første forhandlingene i den mellomstatlige forhandlingskomitéen om plastforurensning i regi av FNs miljøprogram, UNEP. Målet er å få på plass et bindende forbud mot plast, inkludert det marine miljøet.

Innspillsbrev fra ni forskere

I et brev til norske miljømyndigheter, som er signert Hans Peter Arp ved NGI – Norges Geotekniske Institutt og åtte andre forskerkollegaer fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning), SINTEF Ocean, NTNU, NILU-Norsk institutt for luftforskning og Norsk Polarinstitutt, vektlegger forskerne at utfordringene knyttet til kjemikalier, avfall og forurensing må sees i sammenheng med klimaendringene og naturtap.

"Vi applauderer derfor Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet for arbeidet som gjøres med plastavtalen og vitenskapspanelet".

Helhetlig tilnærming

I brevet ber forskerne blant annet om at norske forskningsmiljøer blir involvert tidlig i prosessen for å gi innspill på det faglige grunnlaget for avtalen, at avtalen må ta hensyn til global ulikhet og mangfold og at myndighetene i forhandlingene vurderer tiltak gjennom hele verdikjeden til plast.

– I tillegg løfter vi fram at tiltak rettet mot plast og mot kjemikalier må sees i sammenheng. Plastavtalen bør derfor utvikle tiltak for å fase ut bruken av de mest skadelige kjemiske og polymeriske komponentene i plastmaterialer. Avtalen bør også gå inn på uidentifiserte stoffer og stoffer som så langt ikke er risikovurdert, sier Arp, som er teknisk ekspert i miljøkjemi ved NGI og professor II ved NTNU og én av koordinatorene bak innspillet til norske myndigheter.


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


DOKUMENTER:
https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00842/92c96975-514b-4b74-80eb-1898da6e52ce.pdf