– Det er nyttig å være her og se med egne øyne hvordan skredområdet ser ut. Det gjør inntrykk å se det på nært hold, og jeg tenker på de som er berørt av skredet og de som har mistet en av sine, sier leder for ekspertgruppa, Lars Andresen.

Andresen er administrerende direktør for NGI - Norges Geotekniske Institutt, og leder ekspertgruppa som Statens vegvesen har utnevnt. Ekspertgruppa skal få frem alle fakta om hvorfor skredet ble utløst, og hva som ble gjort frem mot hendelsen.

Andresen forteller at dette er første gang ekspertgruppa møtes. Nå skal de sette seg ned og legge en tidsplan for arbeidet:

– Nå skal vi planlegge arbeidet. Når vi får oversikt over de relevante problemstillingene, må vi diskutere behovet for å trekke inn ytterligere kompetanse, sier Andresen.

Han sier at det er for tidlig å si noe om når ekspertgruppa kan mene noe om årsaken til skredet.

– Vi vil jobbe så raskt som mulig, men vi vil ta den tiden vi trenger for å gjøre et grundig arbeid, avslutter Andresen.

Ekspertgruppa består av:

  • Lars Andresen, NGI (leder)
  • Anders Beitnes, Beitnes Consulting
  • Johan Arnt Vatnan, Cajun Management AS
  • Arnstein Watn, NTNU
  • Ingrid Havnen, NVE

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.