– Vi har nå lagt en plan for arbeidet vårt. Vi mener at vi vil være klare med en rapport om de tekniske årsakene til skredet i god tid før jul, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen, som leder ekspertgruppa.

Gjør intervjuer og grunnundersøkelser

Han kan ikke si en eksakt dato for når rapporten vil legges fram fordi ekspertgruppa er avhengig av å innhente informasjon og kunnskap fra mange hold.

– Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å komme raskt i mål med årsaksrapporten, samtidig som vi er opptatt av å gjøre en god og grundig jobb. Vi er også avhengige av bl.a. grunnundersøkelser og intervjuer med relevante personer for å kunne fastslå årsaken. Dette er ting som kan ta litt tid, men alle vi har vært i kontakt med bidrar svært godt til å belyse hendelsen, sier Andresen.

Todelt tilbakemelding fra ekspertgruppa

Arbeidet til ekspertgruppa vil deles i to bolker: Arbeidet med å fastslå årsaken til Hennsetskredet, som vil ende med en rapport om de utløsende faktorene for skredet. Den andre bolken vil være en rapport med forslag til lærings- og forbedringspunkter, som vil følge rundt tre måneder etter den første årsaksrapporten.

– Vi er alle opptatt av å finne ut hvorfor skredet gikk. Derfor vil vi først prioritere arbeidet med å fastslå de tekniske årsakene til skredet, før vi ser årsakene i en større sammenheng. I rapporten som antakelig kommer i mars 2023 vil vi derfor vektlegge hva vi kan lære av Hennsetskredet og foreslå eventuelle tiltak for å unngå at et slikt skred skjer igjen, sier Andresen.

Både årsaksrapporten og rapporten med læringspunkter og forslag til tiltak vil bli lagt fram for Statens Vegvesen.

Faktaboks

Fredag 2. september 2022 gikk det et skred mellom nåværende og ny E39 ved Hennset fergekai i Heim kommune. En person omkom. Etter skredet opprettet Statens vegvesen en uavhengig ekspertgruppe som skal undersøke årsaken til skredet.

Ekspertgruppen består av:

  • Lars Andresen, leder (NGI)
  • Anders Beitnes
  • Johan Arnt Vatnan
  • Arnstein Watn
  • Ingrid Havnen (NVE)


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.