Ekspertgruppa er opprettet av Statens Vegvesen, som er ansvarlig for utbyggingen av E39. Gruppa består i tillegg til Andresen av Anders Beitnes, Johan Arnt Vatnan, Arnstein Watn og Ingrid Havnen fra NVE.

– Her har ekspertgruppa gjort et godt og grundig arbeid. Det er viktig at vi forstår hva som skjedde, slik at vi kan lære av det for å unngå at det skjer igjen. Funnene i rapporten er også i tråd med Statens vegvesen sine egne vurderinger, sier Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens vegvesen, som mottok ekspertgruppas rapport mandag 12. desember.

To faktorer førte til skredet

Gruppa har hentet inn data fra mange ulike kilder for å få kunnskap om terrengmessige, geologiske, geotekniske, hydrologiske og hydrometeorologiske forhold. De har også intervjuet vitner og berørte. Analysene til ekspertgruppa har gjort at de har kommet til følgende konklusjon:

– Det har vært økt tilførsel av vann mot løsmassene i skredområdet. Kvelden 2. september ble det i forbindelse med anleggsarbeidet flyttet masse. Dette førte til at det ble en overbelastning av skråningen med de bløte løsmassene. Disse to tingene sammen førte til at skredet ble utløst, fortsetter Andresen.

Andresen forteller at utbyggingsarbeidet utilsiktet har ledet vann fra den lokale Torbugbekkens nedslagsfelt til skredområdet. I tillegg var juli særdeles våt.

– Oppbløtingen av massene gjorde grunnen mer ustabil, og når man får en tilleggsbelastning på massene gjennom å legge på jordmasser på toppen, utløser det skredet, fortsetter Andressen.

Ekspertgruppa fortsetter arbeidet

Ekspertgruppa skal nå jobbe videre med å se årsakene til Hennsetskredet i en større sammenheng, for å se på lærings- og forbedringspunkter for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden.

Ekspertgruppa planlegger å legge fram en utfyllende rapport om dette før påske 2023.

Rapport 1 fra ekspertgruppa for Hennsetskredet


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


DOKUMENTER:
https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00335/77a34f0a-4ee6-44ea-82fb-30a4bad2af5d.pdf