NGI | Geo Events

mandag
25 sep
2017
 • Pile 2017

 • Bali, Indonesia, 25.09.2017 - 27.09.2017
 • International conference on advancement of pile technology and pile case histories (Pile 2017)

  PILE 2017 will present outstanding keynote speakers who are expert in their field, presentation of technical papers, pre-conference workshops, post conference technical tour, exhibition, social and networking opportunities.

 • https://www.pile2017.com/
søndag
1 okt
2017
 • GeoOttawa 2017

 • Ottawa, Ontario, Canada, 01.10.2017 - 04.10.2017
 • 70th Canadian Geotechnical Conference and the 12th Joint CGS/IAH-CNC Groundwater Conference.

  The theme for GeoOttawa 2017 is “70 Years of Canadian Geotechnics and Geoscience”. The organizers will build on this conference theme throughout the technical program and social activities and plan to remind delegates of the extensive contributions of geotechnical and hydrogeological practitioners to Canada’s built form since the Canadian Geotechnical Society was founded 70 years ago.

 • http://www.geoottawa2017.ca/
mandag
2 okt
2017
 • Kurs i geodynamikk med NTNU - del 1

 • NTNU, Trondheim, 02.10.2017 - 05.10.2017
 • Doktorgradskurs i geodynamikk - 10 ECTS, ie. 1/3 av et fullt semester.

  Kurset er for doktorgradsstudenter og for andre som vil lære mer om dynamisk respons av fundamenter, jordskjelv-design og vibrasjoner fra trafikk og konstruksjonsaktivitet. Begge kurs-periodene holdes i Trondheim og det vil bli undervist på engelsk. Part 1: Basics of dynamics for soils.

 • https://www.ngi.no/nor/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/Kurs-i-geodynamikk-med-NTNU
mandag
2 okt
2017
 • Sardinia Symposium 2017

 • Sardinia, Italia, 02.10.2017 - 06.10.2017
 • 16th International Waste Management and Landfill Symposium

  Sardinia 2017 promises to be the most international and largest event of the year in the field of Waste Management and Landfilling. In line with tradition, the 16th edition of the conference will focus on advances of Waste Management science and technologies, presenting case studies and discussing key controversial subjects, sharing experiences from different countries, and assessing social and economical balances.

 • http://www.sardiniasymposium.it/
onsdag
11 okt
2017
 • NRMS 2017

 • Helsinki, Finland, 11.10.2017 - 12.10.2017
 • 3rd Nordic Rock Mechanics Symposium

  Use of underground space for various purposes is a natural choice in Nordic countries and it has made the understanding of rock mechanics vital. This symposium gathers Nordic rock mechanics and engineering geology experts to discuss the current state of research, infrastructure, rock caverns, tunnelling, mining, use of underground space for energy recovery and storage, and case histories.

 • http://www.ril.fi/en/events/nrms-2017/home.html
onsdag
18 okt
2017
 • Soil-Structure Interaction Symposium

 • Izmir, Turkey, 18.10.2017 - 20.10.2017
 • “The Third International Soil-Structure Interaction Symposium” and “2nd. International TC212 Seminar: Pile-Prediction Event”

  Typical themes at The Third International Soil-Structure Interaction Symposium are: Shallow and Deep Foundations, Coastal Structures, Energy Structures, Tall Buildings, Transportation Structures, Embedded Structures, Deep Excavations and Retaining Structures. Anybody interested in soil-structure interaction is invited to participate. Participation will benefit academic researchers, engineers working with companies and representatives from local authorities.

 • http://www.zye2017.org/Home/Content
torsdag
19 okt
2017
 • Geofaredagen 2017

 • NGI, Oslo, 19.10.2017 - 20.10.2017
 • Presentasjon av forskning og utvikling innen geofarer.

  Geofaredagen 2017 er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge. Årets Geofaredag holdes 19. oktober på NGI. Her skal vi presentere forskning og utvikling innen geofarer i Norge og internasjonalt. Dagen etter arrangeres en ekskursjon til Romerike. På denne konferansen forstås ”geofarer” som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon og naturlig radioaktiv stråling, samt effekter av menneskelig aktivitet.

 • https://www.ngi.no/nor/Markeder/Naturfare/Arrangement/Geofaredagen-2017
torsdag
19 okt
2017
 • 15th IACMAG

 • Wuhan, China, 19.10.2017 - 23.10.2017
 • 15th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics

  The 15th IACMAG aims to provide a forum for exchanging new experiences and discussing future developments of computer methods in Geomechanics and geotechnical engineering and other important and related topics like constitutive modeling and wide applications. The main theme is to emphasize the critical role of computer methods in meeting geotechnical engineering requirements for development and the need to protect and preserve our environment.

 • http://www.15iacmag.org/dct/page/1
tirsdag
24 okt
2017
 • DFI 42nd Annual Conference on Deep Foundations

 • New Orleans, LA, USA, 24.10.2017 - 26.10.2017
 • Gathering of practitioners specializing in the deep foundation industry; attend special lectures featuring our world-renowned keynote speakers; learn about innovations in design, construction and delivery of deep foundations; become updated on design, construction, QC/QA and risk assessment/management.

 • http://www.dfi.org/dfieventlp.asp?13291
torsdag
2 nov
2017
 • Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv

 • Åndalsnes, 02.11.2017 - 05.11.2017
 • Årets konferanse er åpen for alle temaer som omhandler snøskred og friluftsliv.

  Nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv arrangeres annethvert år og samler fagfolk og friluftsentusiaster fra hele landet. Formålet med nordisk konferanse om snøskred og friluftsliv er å få til en jevnlig utveksling av meninger, erfaringer og forskningsresultater mellom folk som har en felles interesse for ferdsel i skredutsatt terreng. Siktemålet er å øke den generelle forståelsen for snøskred i Norge gjennom oppdatert kunnskap med norske og internasjonale fagmiljøer.

 • http://www.skredkonferansen.no/skredkonferansen.html
tirsdag
7 nov
2017
 • BM-dagen 2017

 • Realfagbygget på NTNU, Trondheim, 07.11.2017 - 07.11.2017
 • Bygg- og miljødagen for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU. BM-dagen arrangeres hver høst, den første tirsdagen i november.

  Til BM-dagen inviteres det til aktuelle faglige og politiske innlegg fra sentrale aktører innen byggfaget som skal ha interesse både for medlemmer av Næringslivsringen, studenter og ansatte ved NTNU. Samtidig får bedriftene tilgang til standplasser hvor de kan presentere sin bedrift og komme i direkte kontakt med studentene.
  Overskuddet fra messearrangementet går uavkortet til finansiering av byggstudentenes hovedekskursjon i 3. klasse, og planlegging og gjennomføring av arrangementet gjøres som frivillig arbeid av studentene.

 • http://www.bmdagen.no/
søndag
12 nov
2017
 • PanAm-UNSAT 2017

 • Dallas, Texas, 12.11.2017 - 15.11.2017
 • Pan American Conference on Unsaturated Soils.

  The last International Conference on Expansive Soils was held in Dallas, Texas, in 1992. This was the seminal conference series which was eventually transformed into the Unsaturated Soils regional and international conference series. The PanAm-UNSAT 2017 conference will follow this series of successful regional and international conferences on Unsaturated Soils, bringing together researchers, practitioners, students and policy makers from around the world, particularly the Americas, to share the latest advances, engineering applications, and pedagogical approaches in the unsaturated soil mechanics discipline.

 • http://www.geoinstitute.org/event/2017-09-10panam-unsat/
mandag
13 nov
2017
 • Kurs i geodynamikk med NTNU - del 2 og 3

 • NTNU, Trondheim, 13.11.2017 - 16.11.2017
 • Doktorgradskurs i geodynamikk - 10 ECTS, ie. 1/3 av et fullt semester.

  Kurset er for doktorgradsstudenter og for andre som vil lære mer om dynamisk respons av fundamenter, jordskjelv-design og vibrasjoner fra trafikk og konstruksjonsaktivitet. Begge kurs-periodene holdes i Trondheim og det vil bli undervist på engelsk.
  Part 2, 13-14 November: Geotechnical Earthquake.
  Part 3, 15-16 November: Design according to EU codes, and Vibrations from traffic and construction activity – modelling, measurement, signal processing and regulations.

 • https://www.ngi.no/nor/Nyheter/Aktuelt-fra-NGI/Kurs-i-geodynamikk-med-NTNU
tirsdag
21 nov
2017
 • Challenges in Geotechnical Engineering

 • Kiev, Ukraine, 21.11.2017 - 23.11.2017
 • Second International Conference "Challenges in Geotechnical Engineering" CGE-2017

  The conference aims to improve scientific and technical levels in solving geotechnical problems. The conference program highlights the most relevant and promising areas of solving geotechnical issues, including: -Numerical simulation, - Analysis of the interactions of the elements in the "soil-foundation-structure" system, - Construction of high-rise buildings and deep foundation pits, - Ensuring slope stability, - Construction in the seismically dangerous areas or under dynamic loads, - Installation of foundations under difficult geological conditions, - Areas with a complex geological and glacitectonic structures, - Modern methods of soil research and other geotechnical and related issues.

 • http://www.cgeconf.com/en/index.html
fredag
24 nov
2017
 • 2nd Asia UGE Changsha 2017

 • Changsha, Hunan, China, 24.11.2017 - 27.11.2017
 • 2nd International Symposium on Asia Urban GeoEngineering

  The aim of this symposium is to share ideas and experiences about urban geoengineering in Asian countries among engineers, researchers and academia professors. The emphasis will be on improving our knowledge in meeting geoengineering requirements for a long-term sustainable urban developmentand the need to protect and preserve our environment. Symposium theme is: Environmental friendliness, sustainability and diversity in urban geoengineering.

 • http://isaug2017.org/
mandag
11 des
2017
 • AGU 2017 Fall meeting

 • New Orleans, LA, USA, 11.12.2017 - 15.12.2017
 • Amercan Geophysical Union (AGU) annual Fall meeting

  AGU Fall Meeting is the largest worldwide conference in the geophysical sciences, attracting more than 24,000 Earth and space scientists, educators, students, and other leaders. This is a unique mix of more than 20,000 oral and poster presentations, a broad range of keynote sessions, various types of formal and informal networking and career advancement opportunities, and an exhibit hall packed with hundreds of exhibitors showcasing new and relevant research tools and services that meet the professional needs of our attendees’ year after year.

 • http://fallmeeting.agu.org/2016/2017-fall-meeting-new-orleans/
søndag
27 mai
2018
 • 4th GeoShanghai 2018

 • Shanghai, China, 27.05.2018 - 30.05.2018
 • GeoShanghai International Conference

  GeoShanghai is a series international conference on geotechnical engineering held in Shanghai once every four years. The conference was inaugurated in 2006 and was successfully held again in 2010 and 2014, with more than 1200 participants in total. Since the last conference, the geotechnical communities have witnessed many advances both in fundamental understandings and in engineering practices. GeoShanghai will showcase the latest developments and promote collaborations in geotechnical engineering and related topics.

 • http://geo-shanghai.org/
tirsdag
29 mai
2018
 • Micro to MACRO mathematical modelling in soil mechanics

 • Reggio Calabria, Italy, 29.05.2018 - 01.06.2018
 • The Symposium will be an occasion to enhance the scienti c debate about the construction of mathematical models for the description of the physical behavior of soils, as well as about the suggestions obtained from the micromechanical observation of the matter.

 • http://www.microtomacro2018.unirc.it/
onsdag
6 juni
2018
 • WASCON 2018

 • Tampere, Finland, 06.06.2018 - 08.06.2018
 • 10th International Conference on the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials

  Could waste for one be a raw material for other? ISCOWA 2018 will show both the state of the art and the future developments in the field. In addition to fulfilling the most rigorous standards in its academic track, the conference will also showcase hands-on industrial solutions from air to earth.

 • http://rilevents.fi/wascon2018/
torsdag
7 juni
2018
 • XVI DECGE

 • Skopje, R. Macedonia, 07.06.2018 - 09.06.2018
 • 16th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering

  The general theme of the conference is “Geotechnical hazards and risks: experiences and practices”. The idea for the conference theme comes from the several catastrophic events during past years, not only in the region. So, it is more than evident that risk assessment and management are required in all aspects of geotechnical issues, such as planning, design, construction, maintenance and resto­ration of structures. International exchange of information is of vital importance today to advance knowledge and experience in this scientific and practical field.

 • http://www.decge2018.mk/
lørdag
16 juni
2018
 • RFG 2018

 • Vancouver, BC, CANADA, 16.06.2018 - 21.06.2018
 • Resources for Future Generations - premier conference on energy • minerals • water • the Earth.

  We aim to provide participants with a program that will explore six vital themes: the earth, education & youth, energy, minerals, resources, and water. Grounded in fundamental earth science, the conference will serve as a forum for participants to discuss their research initiatives and activities as well as the key issues and trends in these closely inter-related areas. These topics are central to the UN 2030 Sustainable Development Goals (SDGs).

 • http://rfg2018.org/
mandag
18 juni
2018
 • 16ECEE

 • Thessaloniki, Greece, 18.06.2018 - 21.06.2018
 • 16th European Conference on Earthquake Engineering

  The purpose of the Conference is to provide the Perfect platform to present and discuss the recent progress in Earthquake Engineering along with priority issues of global importance in seismic risk reduction, preparedness and management.
  The Conference is held every four years, and is a leading activity of the European Association for Earthquake Engineering (EAEE), member of the International Association for Earthquake Engineering (IAEE), as well as the baseline and Meeting point for the scientific and professional sector at an international level, with more than 1000 delegates from Europe and worldwide.

 • http://www.16ecee.org/
torsdag
21 juni
2018
 • CPT'18

 • Delft, Nederland, 21.06.2018 - 22.06.2018
 • 4th International Symposium on Cone Penetration Testing

  The main theme of CPT’18 is to support geotechnical solutions using the CPT, with particular emphasis on practical experience and application of research results. CPT’18 will focus on the solution of geotechnical challenges using the cone penetration test CPT, CPT add-on measurements and companion in-situ penetration tools (such as full flow and free fall penetrometers), with particular emphasis on practical experience and application of research findings.

 • http://www.cpt18.org/
mandag
25 juni
2018
 • NUMGE 2018

 • University of Porto, Portugal, 25.06.2018 - 27.06.2018
 • 9th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering

  The aim of these conferences is to provide an international forum for exchange of ideas and discussion on topics related to the application of numerical methods in geotechnical engineering. Senior and young researchers, scientists and engineers from Europe and overseas are warmly invited to share and exchange their knowledge and experiences relating to scientific achievements, innovations and engineering applications related to, or employing, numerical methods.

 • http://www.issmge.org/events/numge-2018
mandag
23 juli
2018
 • 5th GeoChina International Conference

 • HangZhou, China, 23.07.2018 - 25.07.2018
 • This Civil Infrastructures Confronting Severe Weathers and Climate Changes Conference is endorsed by a number of leading international professional organizations.

  This conference will provide a showcase for recent developments and advancements in design, construction, and safety Inspections of transportation Infrastructures and offer a forum to discuss and debate future directions for the 21st century. Conference topics cover a broad array of contemporary issues for professionals involved in bridge, pavement, geotechnical, tunnel, railway, and emerging techniques for safety Inspections.

 • http://www.geoinstitute.org/event/5th-geochina-international-conference/
fredag
3 aug
2018
 • UNSAT2018

 • The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), 03.08.2018 - 05.08.2018
 • The 7th International Conference on Unsaturated Soils

  This conference will cover a broad range of themes and provide an excellent opportunity for worldwide academics, engineers, scientists, government officials and planners to present and exchange the latest developments in the research and application of unsaturated soil mechanics.

 • http://www.unsat2018.org/
torsdag
13 sep
2018
 • OWES18

 • Norris Conference Centers Houston, TX, USA, 13.09.2018 - 14.09.2018
 • OFFSHORE WIND EXECUTIVE SUMMIT 2018

  The Offshore Wind Executive Summit provide the forum to establish new business relationships.

 • http://www.offshorewindsummit.com/index.html
søndag
16 sep
2018
 • 11 ICG

 • Coex, Seoul, Korea, 16.09.2018 - 21.09.2018
 • 11th International Conference on Geosynthetics

  The 11ICG will provide all participants a firm platform for a meaningful academic, professional, social and cultural experience. The theme of the 11ICG is “Geosynthetics: Innovative Solutions for Sustainable Development,” and will cover diverse disciplines of geosynthetics from fundamentals to applications. A comprehensive overview of the most recent developments in the field of geosynthetics, the latest technologies and applications, and a unique and extensive technical Exhibition will be provided.

 • http://www.11icg-seoul.org/
onsdag
26 sep
2018
 • SEG-2018

 • Lausanne, Switzerland, 26.09.2018 - 28.09.2018
 • International Symposium on Energy Geotechnics - SEG-2018

  Keynote lectures from the most prominent researchers and practitioners in the field, state-of-the-art lectures and technical sessions focusing on the task forces of TC-308 and discussion sessions for compiling the contributions of the day will be a part of SEG-2018.
  Contributions on various topics related to the energy geotechnics field including carbon sequestration, energy geostructures, hydraulic fractured sediments, nuclear waste deposits and many more are encouraged in the scope of SEG-2018.

 • http://seg2018.epfl.ch/
mandag
1 okt
2018
 • INTERPRAEVENT 2018

 • Toyama, Japan, 01.10.2018 - 04.10.2018
 • International Symposium 2018 in the Pacific Rim - "Large scale sediment disasters in orogenic zones and countermeasures”.

  Disasters associated with seismic and volcanic activities which are peculiar to orogenic zones occur frequently in the whole Pacific Rim. In addition, catastrophic sediment disasters caused by heavy rains and big typhoons are occurring increasingly in recent years as a result of climate change. People in the orogenic zones had to live with such disasters exerting desperate efforts to mitigate the impacts of such disasters. Technologies for disaster mitigation developed under such circumstances over a long time in the past should be regarded as the world heritage of mankind to be inherited for long in the future.

 • http://interpraevent2018.jp/
mandag
29 okt
2018
 • ARMS 10

 • Singapore, 29.10.2018 - 03.11.2018
 • Asian Rock Mechanics Symposium, The ISRM International Symposium for 2018

  Rock mechanics in resource and infrastructure development. ARMS 10 is where specialists and professionals from an international community meet to exchange ideas and information to advance scientific and technical knowledge for the rock mechanics community. Join Us!

 • http://www.arms10.org/public.asp?page=home.htm
mandag
3 des
2018
 • ICGEG 2018

 • Sydney, Australia, 03.12.2018 - 04.12.2018
 • 20th International Conference on Geotechnical Engineering and Geomechanics

  The ICGEG 2018 aims to bring together leading academic scientists, researchers and research scholars to exchange and share their experiences and research results on all aspects of Geotechnical Engineering and Geomechanics. It also provides a premier interdisciplinary platform for researchers, practitioners and educators to present and discuss the most recent innovations, trends, and concerns as well as practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of Geotechnical Engineering and Geomechanics.

 • https://waset.org/conference/2018/12/sydney/ICGEG
søndag
16 juni
2019
 • 7 ICEGE 2019

 • Roma, Italia, 16.06.2019 - 20.06.2019
 • 7th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering

  As in the previous editions, the conference topics will address through general and parallel sessions the most recent developments in earthquake geotechnical engineering, stimulating fruitful technical and scientific interaction with the fields of seismology, geophysics, geology, structural and infrastructural engineering.

 • http://www.issmge.org/events/7-icege-2019-international-conference-on-earthquake-geotechnical-engineering
onsdag
26 juni
2019
 • ISDCG 2019

 • University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK, 26.06.2019 - 29.06.2019
 • 7th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials

  7th ISDCG will follow both its traditions and active promotion of new technical elements to maintain it as one of the most popular and vibrant events within the geotechnical community. The technical core themes will focus on: (i) advanced laboratory geotechnical testing; (ii) application of advanced laboratory testing in research, site characterisation, and ground modelling; (iii) application of advanced testing to practical geotechnical engineering. In addition to these traditional topics, sub-themes will include cutting-edge techniques and approaches, for example experimental micro-mechanics, non-invasive monitoring systems, nano and micro-sensors, new sensing technologies. A key goal is to engage with the full spectrum of geotechnical specialists, from early career engineers and researchers through to world leading experts.

 • http://www.issmge.org/events/isdcg-2019-7th-international-symposium-on-deformation-characteristics-of-geomaterials
søndag
1 sep
2019
 • 17th ECSMGE

 • Reykjavik, Island, 01.09.2019 - 06.09.2019
 • XVII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

  The theme of the Conference is "Geotechnical Engineering, foundation of the future", which embraces all aspects of geotechnical engineering. Geotechnical engineering is the foundation of current as well as future societies, which both rely on complex civil engineering infrastructures, and call for mitigation of potential geodangers posing threat to these. Geotechnical means and solutions are required to ensure infrastructure safety and sustainable development. Those means are rooted in past experiences enhanced by research and technology of today.

 • http://www.ecsmge-2019.com/
mandag
14 okt
2019
 • 16th ARC

 • Taipei, Taiwan, 14.10.2019 - 18.10.2019
 • 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering

  The main theme of the 16ARC is Geotechnique for Sustainable Development and Emerging Market Regions. A number of subjects on modern geotechnical technologies and activities will be covered up to match up the main theme.

 • http://www.16arc.org/index.html
onsdag
27 mai
2020
 • NGM 2020

 • Finlandia Hall, Helsinki, Finland, 27.05.2020 - 29.05.2020
 • Nordisk GeoteknikerMøte 2020

  Mer info. kommer....
  Samt link til nettsiden for NGM 2020....