Generating PDF file

NGI|

Aktuelt fra NGI

Store nyheter, små historier, fantastiske opplevelser og suksesshistorier. Her finner du historier og nyheter fra NGIs verden og prosjekter i inn- og utland. Lyst til å vite mer om noen av våre historier? Ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

Løsning på toalettproblemer i Afrika

Under et frivillig oppdrag for Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) på landsbygda i Uganda var Mats fra NGI med på å utbedre sanitærforholdene gjennom en improvisert workshop for lokale entreprenører. Det skulle vise seg å bli en suksess.


 

Er det trygt å drikke vannet?

På et to ukers oppdrag for Ingeniører Uten Grenser Norge (IUG) hjalp Mats Kahlström fra NGI til med å undersøke eksisterende vann-, sanitær- og strømanlegg ved barnehjemmet i Nyenga i den sørøstlige delen av Uganda i Afrika.


 

Urban flom – et stigende problem

To globale fenomener setter sitt tydelige preg på verden i våre dager; klimaendringer og økende urbanisering. Dette kan være en utfordrende cocktail som kan forårsake store oversvømmelser, ødeleggelser og i verste fall koste menneskeliv.


 

Langøya som deponi mot avslutning

Siste helg i august inviterte NOAH til åpen dag på Langøya i forbindelse med at den første delen av topptettingen har blitt ferdigstilt og tilbakeført som friluftsområde. NGI har vært aktiv medspiller i dette arbeidet.


 

Utfordrende fundamentering for verdens lengste hengebru

Den planlagte hengebrua over Dardanellerstredet i Tyrkia vil få verdens lengste bruspenn; 2.023 meter.  Samlet lengde blir ca 3,8 km. Brua er beregnet å stå ferdig I 2023. Den vil forbinde Europa og Asia der Marmarahavet møter Middelhavet. Illustrasjon: DAELIM


 

På plass blant verdens geoteknikere i den tidligere OL-byen

Verdens geoteknikkekspertise er nå samlet i Seoul, Korea. NGI bidrar aktivt til den 19. ICSMGE "International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering".


 

Smartere fremtidsløsninger?

Fra 12 til 14 september åpner The Society for Underwater Technology (SUT) i London dørene for verdens ledende offshore-eksperter, -operatører, utbyggere og organisasjoner. Hvorfor? Utveksling av ideer og tanker, forskning og førstehånds erfaring, med den hensikt å utvikle smartere løsninger for fremtidens offshore-utbygginger.


 

Hvor trygt er det å bo ved fjorden når flodbølgen kommer?

Hvor høyt når flodbølgen hvis et større fjellskred går i en fjord? Og hvor lang tid tar det før vannet skyller over bebyggelsen?


 

Integrated expertise and services

Since its establishment, NGI has for more than 60 years focused on development and application of integrated geotechnical expertise. This include field and laboratory testing of soils, numerical modelling and analysis, and field instrumentation and monitoring of physical and structural behavior of what has been designed, during normal operation.


 

Foundations for strait crossings

Several long bridges and strait crossings have and will be constructed around the world. NGI is engaged with foundation engineering aspects of the many different solutions, varying from more traditional and long span bridges to floating and submerged tubular elements anchored to the seabed.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |