Generating PDF file

NGI|

Aktuelt fra NGI

Store nyheter, små historier, fantastiske opplevelser og suksesshistorier. Her finner du historier og nyheter fra NGIs verden og prosjekter i inn- og utland. Lyst til å vite mer om noen av våre historier? Ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

Snøskredvarsling – sesongoppstart 1. desember

Snøskred utgjør en trussel, ikke bare for friluftsaktiviteter i vinterfjellet, men også for enkelte hus, veier og byggeplasser. Derfor mottar en rekke personer med sikkerhetsansvar daglige snøskredvarsler fra NGI.


 

NGIs julequiz

Hvor godt kjenner du NGI? Test deg selv med vår uformelle julequiz :)


 

Praktisk programvare for CSEM

Ved bruk av spisskompetanse innen geoteknikk, geologi, geofysikk og instrumentering, bidrar NGI til utvikling av kostnadseffektive og sikre løsninger for våre oppdragsgivere. I et samarbeidsprosjekt med energiselskaper har NGI utviklet en praktisk programvare for prosessering og tolkning av elektromagnetiske (EM) undersøkelses-data.


 

Fra jord og bor – til lab og løsning

Hva består grunnen av? Er det trygt å bygge eller drive anleggsvirksomhet? Er det forurensninger på byggetomta? En av NGIs hovedoppgaver siden dag én på 1950-tallet har vært å bidra til at bygninger, vei, jernbane og anleggsvirksomhet fundamenteres på sikker grunn.


 

Fakta og den menneskelige faktor ifm. snøskred

Dette var to av flere tema på årets snøskredkonferanse som helgen 2-5 november samlet store deler av Norges snøskredkompetanse i Åndalsnes. NGI var aktiv deltaker og bidragsyter for å diskutere og dele av sine erfaringer.


 

Mye nytt i den oppdaterte snøskredboka

Ny, revidert og utvidet utgave av "Den lille snøskredboka" er nå ute i bokhandlene. Dette er den mest brukte skredhåndboka i Norge. Forfatter er NGIs skredekspert Kjetil Brattlien, som på en enkel og forståelig måte gir livsviktig kunnskap til turgåere så vel som toppturentusiaster.


 

Sikrer drikkevannsforsyningen for Nedre Romerike

Hvordan sikre at befolkningen og næringslivet på Nedre Romerike fortsatt får trygg og stabil drikkevannsforsyning i årene framover?


 

Hvordan gjøre oss mer robuste mot geofare i fremtiden?

Geofaredagen 2017 er et møtested for studenter, undervisere og alle som jobber med geofarer i Norge. Årets Geofaredag holdes 19 oktober på NGI og vil presentere forskning og utvikling innen geofarer i Norge og internasjonalt, med hovedfokus på studenter og studenters MSc eller PhD oppgaver. Det har vært stor interesse for arrangementet, noe som er meget positivt for rekruttering av neste generasjon fagfolk innen geofare.


 

Biokull gir mer mat og mindre klimapåvirkning

Som ledd i et pågående FN-finansiert forskningsprosjekt var NGI i juli i år i Indonesia for å kurse lokale bønder i hvordan man lager og bruker biokull. Målet er å øke jordbruksavlingene og samtidig oppnå en positiv klimaeffekt.


 

Nysnø, vind og regn bekymret snøskredvarslerne

Vinteren 2016 – 2017 var det store forskjeller i snømengdene i lavlandet og høyfjellet i Norge.  Kystnære strøk hadde stort sett lite snø, mens snøhøyden på Strynefjellet var den største på fem år.  Utover våren var det mer snø i Nord-Norge enn vanlig. De vanligste bekymringene hos NGIs snøskredvarslere var nysnø, vind, oppvarming og regn på snø. Varsel med skredfare 4 (nest høyest) ble sendt ut 11 ganger, mot 16 ganger vinteren før.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |