Generating PDF file

NGI|

Aktuelt fra NGI

Store nyheter, små historier, fantastiske opplevelser og suksesshistorier. Her finner du historier og nyheter fra NGIs verden og prosjekter i inn- og utland. Lyst til å vite mer om noen av våre historier? Ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

Samfunnsnyttig teknologi

NGI har valgt Kjeller Innovasjon som sin strategiske samarbeidspartner for å kommersialisere resultater fra egen forskning og utvikling. Målet er å løfte ut nyskapende løsninger som utvikles i NGIs løpende prosjektvirksomhet, slik at de kan bli til enda større nytte og glede for samfunnet.


 

Mer nøyaktig måling av miljøgifter på sjøbunnen

En ny, forbedret metode for å måle utlekking av organiske miljøgifter fra sjøbunnen er utviklet av NGI i samarbeid med Stockholms Universitet. Den nye metoden tar hensyn til at levende organismer har innvirkning på prosessene på sjøbunnen. 


 

Fortsatt PFAS i fisken, men drikkevannet friskmeldt

I fjor ga Miljødirektoratet NGI oppdraget med å finne utslippskilder og undersøke forurensningsnivåene i de ulike delene av Tyrifjorden syd for Hønefoss og vurdere tiltak. Nå er rapporten fra undersøkelsene ferdig.


 

Snøskred knuste hytte og demmet opp elv i Oppdal

Et snøskred knuste en hytte og et annet demmet opp elva Driva i Oppdal, Trøndelag. Skredene skjedde mandag 15. januar, da det blåste storm med orkan i kastene gjennom hele døgnet. Det var ingen til stede i hytta som ble tatt, og ingen personer kom til skade.


 

Norske havvindparker er godt nytt for hele næringskjeden

Stortingets beslutning om å etablere ett til to områder for flytende havvindkraft i norsk farvann, er spennende nytt for det norske forsknings- og innovasjonsmiljøet, og for norsk næringslivs konkurransefordeler i utlandet.


 

Satellittmålinger gir tryggere E18-utbygging

Nøyaktige data fra InSAR satellittmålinger skal brukes til å overvåke utbyggingen av E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta vest for Oslo. Forflytninger og setninger på millimeternivå blir registrert før, under og etter anleggsarbeidet. Dette er første gang Statens vegvesen (SVV) tar i bruk InSAR-målinger for å avdekke setninger på et større veiprosjekt i Norge.


 

Flytende vindpark leverer strøm til 20 000 husstander

Vindparken markerer et viktig skritt videre for havvindteknologi, og kan åpne opp attraktive markeder for produksjon av fornybar energi over hele verden. 


 

Nye terminaler for ilandføring sikrer Bangladesh energiforsyning

Bangladesh gjennomfører for tiden en storstilt utbygging av infrastruktur for å sikre landets fremtidige energiforsyning. To terminaler for ilandføring av LNG (flytende naturgass) er under bygging, med støtte fra Verdensbanken. I begge prosjektene bidrar NGI med grunnundersøkelser, avanserte laboratorietester og analyser.


 

Høyspentmaster ved Lysefjorden lyser opp

En av Norges vakreste og mest populære fotturer går fra Øygardstølen til spektakulære Kjerag, som stuper 1000 loddrette meter ned i Lysefjorden. Oppgradering av det sentrale strømforsynings-nettet gjorde det nødvendig for Statnett å bygge nye høyspentmaster nettopp her, ved parkeringsplassen på Øygardstølen, høyt hevet over fjorden.


 

Gledelig jul og godt nytt år!

Vi takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for året som gikk, og ønsker dere en god jul og et godt nytt år. NGIs årlige julegave til et veldedig formål går i 2017, som i fjor, til Ingeniører Uten Grenser (IUG).

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |