Generating PDF file

NGI|

Aktuelt fra NGI

Store nyheter, små historier, fantastiske opplevelser og suksesshistorier. Her finner du historier og nyheter fra NGIs verden og prosjekter i inn- og utland. Lyst til å vite mer om noen av våre historier? Ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

Styrking av teamet for offshore vind i USA

NGI er veldig fornøyd med å kunngjøre at Zack Westgate har sluttet seg til teamet for å lede NGIs aktiviteter innen det raskt voksende markedet for offshore vind i USA.


 

På FNs klimatoppmøte i New York

NGIs Amy Oen ble invitert til å delta på "NBS momentum"-dagen i forkant av FNs klimatoppmøte i New York 23. september. Hun var der som representant for europeiske rammeprogram for forskning og innovasjon innen naturbaserte løsninger i tilknytning til risikoreduserende tiltak for håndtering av utfordringene med klimaendringer. 


 

Ny konstituert leder for NGI Houston

Audun Hauge sagt ja til å tre inn i stillingen som leder av NGI Houston fra 1. september etter at Victor Taboada meddelte styret at han vil fratre sin stilling.


 

Mange NGI-ere på konferanse i Reykjavik

17th ECSMGE - European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering – holdes i Reykjavik 2-6 september. Over 30 NGI-ere skal delta og NGI har egen stand i utstillingsområdet.


 

Jakten på plasten med NGI

Lurer du på hvordan forskerne jobber med mikroplast? Visste du at mer enn åtte millioner tonn plast hvert år ender i havet? Kun en liten del av plasten flyter på havoverflaten. Så hvor blir egentlig all plasten av? Bli med på miljølaboratoriet til Norges Geotekniske Institutt (NGI) 25. september, og lær mer om hva mikroplast er, hvor vi finner det og hva vi kan gjøre med det.


 

Farlige forbindelser til frokost?

Faren er stor for at det ikke bare er kaffen du setter i halsen når du leser dette. Vannet den er brygget på, kan inneholde uønskede stoffer.


 

Klimatilpasning i en usikker fremtid

Klimaendringene er blitt mer merkbare. Det øker faren for skader og ødeleggelse ved ekstreme værsituasjoner. Forskning gir bedre prognoser om effekter av klimaendringer. Det gjør oss mer tilpasningsdyktige, men for hvilken fremtid?


 

Hvor er all plasten?

Hvert år produseres om lag 300 millioner tonn plast globalt og produksjonen er økende. Mer enn 8 millioner tonn plast ender hvert år i havet. Av dette finner vi kun igjen en liten mengde plastavfall på havoverflaten.


 

Presenterer tiltak ved klimaendring

Hvordan skal man utvikle infrastruktur for å håndtere fremtidige klimaendringer? Larvik er en foregangskommune som jobber iherdig med å ta i bruk praktiske verktøy for klimatilpasnings ved utviklingen av et nytt nabolag. Dette er et resultat av engasjement og samhandling mellom forskning, praksis og politisk ledelse. Forskningsprosjektet EVOKED har bidratt til dette.


 

Tester ut norsk tunnelteknologi i India

National Highways & Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) har som mål å sikre noen av de farligste ferdselsårene mellom sentrale deler av India og Kashmir-regionen. For å løse disse enorme utfordringene har de engasjert NGI som rådgiver for å innføre norsk tunnelteknologi.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Kjell Hauge
Kjell Hauge
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
kjell.hauge@ngi.no
+47 934 49 533
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |