NGI|

Aktuelt fra NGI

Store nyheter, små historier, fantastiske opplevelser og suksesshistorier. Her finner du historier og nyheter fra NGIs verden og prosjekter i inn- og utland. Lyst til å vite mer om noen av våre historier? Ikke nøl med å ta kontakt!

 

 

NGI mener TEK17 må inkludere beregninger av klima- og miljøpåvirkning for grunnarbeider og fundamenter

– Skal vi få virkelig fart på teknologiutviklingen og satsingen mot et grønt skifte innenfor bygg og anlegg, må det utformes lover, regelverk og forskrifter som samsvarer med de ambisiøse miljømålene vi alle ønsker å jobbe mot, sier NGIs direktør for GeoMiljø, Guro Grøneng.


 

Skal Norges nest største bransje få et kunnskapsløft?

Når retningen for norsk forskning de ti neste årene nå meisles ut, må bygge- og anleggsbransjen få et kunnskapsløft. Hvordan skal vi ellers klare å oppnå drastiske kutt av klima- miljøutslipp, bygge ut fornybar energi og bidra med nye løsninger tilpasset et klima i endring


 

Nyutviklet metode for tsunamivarsling

I en ny vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Nature Communications, har forskere fra NGI bidratt til utvikling av en ny metode som kan brukes til tsunamivarsling. Metoden kalles Probabilistic Tsunami Forecasting (PTF) og det nye er at den gjør oss i stand til å avveie rasjonelt i hvor stor grad varslingen vil gi presise eller falske varsler, eller underestimere og dermed ikke varsle reelle tsunamihendelser.


 

15 millioner til bærekraftig forsterking av dårlige grunnforhold

Forskningsrådet fikk 24 prosjektsøknader om forskningsmidler til bygg, anlegg og eiendom. NGIs innovative bærekraftsprosjekt, Green sOil stAbilisation (GOAL), var ett av fire som fikk tilslag


 

Innspill til langtidsplan for forskning og høyere utdanning

IFE, NILU, NIVA og NGI har sendt et felles høringsinnspill til revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning til Kunnskapsdepartementet. Den nye planen skal på plass i 2023.


 

Ny peleløsning skal sikre både stabilitet og energi fra grunnen

I samarbeid med Malvik kommune skal Norges Geotekniske Institutt (NGI) øke bruken av grunnvarme i områder med tykke løsmasser. For framtidas bygg vil teknologien kunne øke bruken av lokal termisk energi, redusere utslipp av CO2, gi mindre press på strømnettet og billigere strømregninger.


 

Artikkel om kvikkleire publisert i Ground Engineering Magazine

Anders Solheim, teknisk ekspert hos NGI, har skrevet en artikkel publisert i Ground Engineering. Artikkelen tar for seg problemene som sensitiv leire utgjør i Norge, Sverige og deler av Nord-Amerika.


 

Ny radar gir kontinuerlige målinger av snøskred

Radaren vil automatisk starte med målinger når den oppdager bevegelser i skredbanen på Ryggfonn, som er forsøksfeltet til Norges Geotekniske Institutt (NGI) på Strynefjellet. For snøskredforskningen ved NGI er radaren en betydelig oppgradering.


 

Innovativt partnerskap sikrer verdens første modell for automatisk beregning av bølger

Norges Geotekniske Institutt (NGI) og oppstartsselskapet Glint Solar har utviklet en teknologi som automatisk estimerer bølgeforhold og vindretninger for flytende solcelleanlegg.


 

ASTM-utmerkelse til NGI-spesialist

Rune Dyvik, ekspertrådgiver ved NGIs seksjon for laboratorie- og modelltesting, har fått "Richard S. Ladd Standards Development Award" fra ASTM-komiteen D18 om jord og berg.

 
 
 
 

Kontaktpersoner

Øydis Ulrikke Castberg
Pressekontakt
Kommunikasjonssjef
oydis.castberg@ngi.no
+47 948 03 152
 
 

NGI - På sikker grunn

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi utvikler optimale løsninger for samfunnet og tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. Vi arbeider i følgende markeder: Offshore energi - Bygg, anlegg og samferdsel - Naturfare - Miljøteknologi. NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.


 

NGI |